Current View
Citation link:
Authors:
Соколов, Емил Радулов; Sokolov, Emil Radulov
 
Title:
Методът на крайните елементи в електротехниката
 
Other Titles:
The finite element method in electrical engineering
 
Date of Issue:
1995
 
Is Part of:
Годишник на ТУ-София, Том 48(3), 1995, Електротехника, eнергетика : Юбилейна научна сесия „50 години ТУ–София“ 11-12.10.1995 София, с. 3-16.
 
Publisher:
ТУ-София
 
Identifiers:
0374-342Х [issn]
 
Type:
Article
 
Language:
bul
 
Subject:
електротехника – изследвания; електротехника – изследвания
 
Abstract:
The modern state of art of the finite element method for investigation and design of electromagnetic devices is presented.; The modern state of art of the finite element method for investigation and design of electromagnetic devices is presented.
 
Description:
Соколов, Емил Радулов. Методът на крайните елементи в електротехниката / Емил Соколов. (Електротехника). // Годишник на ТУ-София, Том 48, 1995, № 3. Електротехника, eнергетика : Юбилейна научна сесия „50 години ТУ–София“ 11-12.10.1995 София, с. 3-16. : с формули, черт. Рез. на бълг. и англ. ез.; С библиогр.; Соколов, Емил Радулов. Методът на крайните елементи в електротехниката / Емил Соколов. (Електротехника). // Годишник на ТУ-София, Том 48, 1995, № 3. Електротехника, eнергетика : Юбилейна научна сесия „50 години ТУ–София“ 11-12.10.1995 София, с. 3-16. : с формули, черт. Рез. на бълг. и англ. ез.; С библиогр.