Current View
Citation link:
 
Title:
Годишник на Софийския университет. Ветеринарно-медицински факултет. т. 4
 
Other Titles:
Annuaire de L'Universite de Sofia. Faculte Medicin-Veteinair, t.4
 
Date of Issue:
1928
 
Publisher:
Печатница Художник
 
Type:
Other
 
Language:
bul
 
Description:
Ангелов, Ст. Разпространение на бяса в България и приложимост на новите методи за антирабично имунизиране в борбата с него, 1-24; Петров, Ст. Влиянието на родителите и външните фактори при онаследяване формата на главата в първата F1 генерация на развъдния материал в конезавода Божурище, 25-72; Павлов, Г. Международният елемент в борбата против епизотиите, 73-88; Диков, Гр. Месните произведения в България, 89-132; Андреев, Андрей Паразитологични наблюдения, 133-154; Москов, М. Хистологически и анатомически наблюдения върху растящия тестис на агнето, 155-180; Петков, А. Израстване и развой на резците при бивола и определяне възрастта му по тях, 181-206; Кръчмаров, П. Влиянието на добавки от малки количества зеле, покълнало жито и моркови върху растенето на младите кончета, 207-234; Ненков, Г. Кастрация на коня с клещите Есхини, 235-260; Москов, М. Schistosoma reflexum при овче ембрио, 261-270; Петков, А. Един случай от Cyclopia completa (Schwalbe) при овчи ембрио, 271-277