Current View
Citation link:
Title:
Междувидови взаимоотношения при избрани видове бозайници на територията на Природен парк "Витоша" : Автореферат / Никола Ангелов Дойкин ; Науч. ръководител Даниело Цолов Пешев.; Interspecies relationships between between selected mammal species on the territory of NP “Vitosha” Nikola Angelov Doykin
 
Creator:
Дойкин, Никола Ангелов; Пешев, Даниело Цолов науч. ръководител; Dojkin, Nikola Angelov
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 4.3. Биол. науки (Зоология - Зоология на гръбначните животни) СУ " Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. по Зоология и антропология 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Диви животни Витоша.; Национални паркове Витоша.
 
*** *** ***
 
001:
001139673
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Дойкин, Никола Ангелов
 
245:
Междувидови взаимоотношения при избрани видове бозайници на територията на Природен парк "Витоша" :| Автореферат /| Никола Ангелов Дойкин ; Науч. ръководител Даниело Цолов Пешев.
 
246:
Interspecies relationships between between selected mammal species on the territory of NP “Vitosha”| Nikola Angelov Doykin
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.718 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
39 с. :| с ил., к. сх., диагр. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 4.3. Биол. науки (Зоология - Зоология на гръбначните животни)| СУ " Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. по Зоология и антропология| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Диви животни| Витоша.| Национални паркове| Витоша.
 
700:
Пешев, Даниело Цолов| науч. ръководител| Dojkin, Nikola Angelov