Current View
Citation link:
Title:
Невербална комуникация в съдебни и алтернативни способи за решаване на спорове : Автореферат / Десислава Каменова ; Науч. ръководител Величко Руменчев.
 
Creator:
Каменова, Десислава Красинова; Руменчев, Величко Димитров науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 2.3. Философия (Невербална комуникация в реториката) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Реторика" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Конфликт.; Безсловесна комуникация.; Спор правни проблеми.; Съдебна реторика.
 
*** *** ***
 
001:
001155801
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Каменова, Десислава Красинова
 
245:
Невербална комуникация в съдебни и алтернативни способи за решаване на спорове :| Автореферат /| Десислава Каменова ; Науч. ръководител Величко Руменчев.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 751.7 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
32 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 2.3. Философия (Невербална комуникация в реториката)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Реторика"| 2019
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Конфликт.| Безсловесна комуникация.| Спор| правни проблеми.| Съдебна реторика.
 
700:
Руменчев, Величко Димитров| науч. ръководител