Current View
Citation link:
Title:
Криминалните статии в българските и немските печатни медии : Текстолингвистични и социолингвистични аспекти : Автореферат / Ани Николова Колева ; Науч. ръководител Людмила Иванова.
 
Creator:
Колева, Ани Николова; Иванова, Людмила Цанкова науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат на дисертация за придобиване на науч. и образователна степен "доктор" по проф. направление: 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание - нем. и бълг. ез.) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. "Западни ез." 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Криминална литература периодичен печат България.; Криминална литература периодичен печат България.; Текстология отделни литератури.; Социолингвистика.
 
*** *** ***
 
001:
001160389
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Колева, Ани Николова
 
245:
Криминалните статии в българските и немските печатни медии :| Текстолингвистични и социолингвистични аспекти : Автореферат /| Ани Николова Колева ; Науч. ръководител Людмила Иванова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.311 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
46 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за придобиване на науч. и образователна степен "доктор" по проф. направление: 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание - нем. и бълг. ез.)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. "Западни ез."| 2019
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Криминална литература| периодичен печат| България.| Криминална литература| периодичен печат| България.| Текстология| отделни литератури.| Социолингвистика.
 
700:
Иванова, Людмила Цанкова| науч. ръководител