Current View
Citation link:
Title:
Екологична и фитоценотична характеристика на съобществата на румелийската (Genista rumelica Velen.) и лидиевата (Genista lydia Boiss.) жълтуги : Автореферат / Георги Илиев Кунев ; Науч. ръководител Росен Цонев.
 
Creator:
Кунев, Георги Илиев; Цонев, Росен Тодоров науч. ръководител
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 4.3. Биол. науки (Екология и опазване на екосистемите) СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Екология и опазване на околната среда" 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Бобови растения географско разпределение. България
 
*** *** ***
 
001:
001166943
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Кунев, Георги Илиев
 
245:
Екологична и фитоценотична характеристика на съобществата на румелийската (Genista rumelica Velen.) и лидиевата (Genista lydia Boiss.) жълтуги :| Автореферат /| Георги Илиев Кунев ; Науч. ръководител Росен Цонев.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.789 MB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
54 л. :| с табл., диагр., цв. ил. ;| 31 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 4.3. Биол. науки (Екология и опазване на екосистемите)| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Екология и опазване на околната среда"| 2020
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Бобови растения| географско разпределение.| България
 
700:
Цонев, Росен Тодоров| науч. ръководител