Abstract:
Святополк Филов, брат на Богдан Филов, като студент в Института за инженерство на пътищата и съобщенията в Санкт Петербург, 1901-1904 г.
 
Creator:
Д. А. Карастоянов
 
Created:
1903
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13960182360021
 
IsFormatOf:
№ 33323
 
Subject:
студент; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople