Citation link:
Abstract:
Константин Пипев.
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Петър Майдачевски
 
Identifier:
F14370387450397
 
Subject:
портрет; AthPlus