Citation link:
 • Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 21, кн. 70, св. 1-10 (1909)
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ София : Год. 21, кн. 70, св. 1/2
   • Съдържание
    • [с. ІІІ]
    • [с.] ІV
   • Триасовата система въ България. Отъ проф. Георги Н. Златарски
    • [с. 1]
    • [с.] 2-3
    • [с.] 4-5
    • [с.] 6-7
    • [с.] 8-9
    • [с.] 10-11
    • [с.] 12-13
    • [с.] 14-15
    • [с.] 16-17
    • [с.] 18-19
    • [с.] 20-21
    • [с.] 22-23
    • [с.] 24-25
    • [с.] 26-27
    • [с.] 28-29
    • [с.] 30-31
    • [с.] 32-33
    • [с.] 34-35
    • [с.] 36-37
    • [с.] 38-39
    • [с.] 40-41
   • Учението за раздѣлението на властитѣ и неговото приложение в модерната държава. Отъ Ст. Г. Баламезовъ
    • [с.] 42-[43]
    • [с.] 44-45
    • [с.] 46-47
    • [с.] 48-49
    • [с.] 50-51
    • [с.] 52-53
    • [с.] 54-55
    • [с.] 56-57
    • [с.] 58-59
    • [с.] 60-61
    • [с.] 62-63
    • [с.] 64-65
    • [с.] 66-67
    • [с.] 68-69
    • [с.] 70-71
    • [с.] 72-73
    • [с.] 74-75
    • [с.] 76-77
    • [с.] 78-79
    • [с.] 80-81
   • Критико-исторически погледъ върху научната сѫщность на статистиката. Отъ Д. Мишайковъ. [Прѣдставилъ Б. Боевъ]
    • [с. 82]-83
    • [с.] 84-85
    • [с.] 86-87
    • [с.] 88-89
    • [с.] 90-91
    • [с.] 92-93
    • [с.] 94-95
    • [с.] 96-97
    • [с.] 98-99
    • [с.] 100-101
    • [с.] 102-103
    • [с.] 104-105
    • [с.] 106-107
    • [с.] 108-109
    • [с.] 110-111
   • Материяли по фауната на Европейска Турция. Съобщава А. Димитровъ. [Прѣдставилъ Ст. Юриничъ]
    • [с.] 112-[113]
    • [с.] 114-115
    • [с.] 116-117
    • [с.] 118-119
    • [с.] 120-121
    • [с.] 122-123
    • [с.] 124-125
    • [с.] 126-127
    • [с.] 128-129
    • [с.] 130-131
    • [с.] 132-133
   • Пеперудитѣ отъ Битолската околность. Съобщава А. Димитровъ. Прѣдставилъ Ст. Юриничъ
    • [с. 134]-135
    • [с.] 136-137
    • [с.] 138-139
    • [с.] 140-141
    • [с.] 142-143
    • [с.] 144-145
   • Вѣсти и оцѣнки
    • [с. 146] -147
    • [с.] 148-149
    • [с.] 150-151
    • [с.] 152-153
    • [с.] 154-155
    • [с.] 156-157
    • [с.] 158-159
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ София : Год. 21, кн. 70, св. 3/4
   • Критико-исторически погледъ върху научната сѫщность на статистиката. Отъ Д. Мишайковъ. [Прѣдставилъ Б. Боевъ]. (Продължение отъ 1-2 кн.)
    • [с.] 160-[161]
    • [с.] 162-163
    • [с.] 164-165
    • [с.] 166-167
    • [с.] 168-169
    • [с.] 170-171
    • [с.] 172-173
    • [с.] 174-175
    • [с.] 176-177
    • [с.] 178-179
    • [с.] 180-181
    • [с.] 182-183
    • [с.] 184-185
    • [с.] 186-187
    • [с.] 188-189
    • [с.] 190-191
    • [с.] 192-193
    • [с.] 194-195
    • [с.] 196-197
    • [с.] 198-199
    • [с.] 200-201
    • [с.] 202-203
    • [с.] 204-205
    • [с.] 206-207
   • Опитъ за прѣсмѣтане богатството на България. Статия втора и послѣдна. Отъ Евстр. Ив. Гешовъ
    • [с.] 208-[209]
    • [с.] 210-211
    • [с.] 212-213
    • [с.] 214-215
    • [с.] 216-217
    • [с.] 218-219
    • [с.] 220-[221]
    • [с.] 222-223
    • [с.] 224-225
    • [с.] 226-227
    • [с.] 228-229
    • [с.] 230-231
    • [с.] 232-233
    • [с.] 234-235
    • [с.] 236-237
    • [с.] 238-239
    • [с.] 240-241
    • [с.] 242-243
    • [с.] 244-245
    • [с.] 246-247
    • [с.] 248-249
    • [с.] 250-251
    • [с.] 252-253
    • [с.] 254-255
    • [с.] 256-257
    • [с.] 258-259
    • [с.] 260-261
    • [с.] 262-263
    • [с.] 264-265
    • [с.] 266-267
   • Вѣсти и оцѣнки
    • [с. 268]-269
    • [с.] 270-271
    • [с.] 272-273
    • [с.] 274-275
    • [с.] 276-277
    • [с.] 278-279
    • [с.] 280-281
    • [с.] 282-283
    • [с.] 284-285
    • [с.] 286-287
    • [с.] 288-289
    • [с.] 290-291
    • [с.] 292-293
    • [с.] 294-295
    • [с.] 296-297
    • [с.] 298-299
    • [с.] 300-301
    • [с.] 302-303
    • [с.] 304-305
    • [с.] 306-307
    • [с.] 308-309
    • [с.] 310-311
    • [с.] 312-313
    • [с.] 314-315
    • [с.] 316-317
    • [с.] 318
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ София : Год. 21, кн. 70, св. 5/6
   • Наблюдения върху физическото развитие на войницитѣ отъ 16-ти П. Ловчански полкъ, набори 1898-1903 год. Отъ д-ръ Кръстя Н. Михайловски, санитаренъ майоръ
    • [с. 319]
    • [с.] 320-321
    • [с.] 322-323
    • [с.] 324-325
    • [с.] 326-327
    • [с.] 328-329
    • [с.] 330-331
    • [с.] 332-333
    • [с.] 334-335
    • [с.] 336-337
    • [с.] 338-339
    • [с.] 340-341
    • [с.] 342-343
    • [с.] 344-345
    • [с.] 346-347
    • [с.] 348-349
    • [с.] 350-351
    • [с.] 352-353
    • [с.] 354-355
    • [с.] 356-357
    • [с.] 358-359
    • [с.] 360-361
    • [с.] 362-363
    • [с.] 364-365
    • [с.] 366-367
    • [с.] 368-369
    • [с.] 370-371
   • Очеркъ върху историята на нашия театъръ. Отъ Т. Атанасовъ
    • [с.] 372-[373]
    • [с.] 374-375
    • [с.] 376-377
    • [с.] 378-379
    • [с.] 380-381
    • [с.] 382-383
    • [с.] 384-385
    • [с.] 386-387
    • [с.] 388-389
    • [с.] 390-391
    • [с.] 392-393
    • [с.] 394-395
    • [с.] 396-397
    • [с.] 398-399
    • [с.] 400-401
    • [с.] 402-403
    • [с.] 404-405
    • [с.] 406-407
    • [с.] 408-409
    • [с.] 410-411
   • Паметницитѣ на българската старина. (Докладъ отъ г. Ѳеодоръ Шмитъ до прѣдседателя на Редакционния комитетъ "Българско отечество")
    • [с. 412]-413
    • [с.] 414-415
    • [с.] 416-417
    • [с.] 418-419
    • [с.] 420-421
    • [с.] 422-423
    • [с.] 424-425
    • [с.] 426-427
    • [с.] 428-429
    • [с.] 430-431
    • [с.] 432-433
    • [с.] 434-435
    • [с.] 436-[437] 337
    • [с. 438-439] 338-339
    • [с.] 440-441
    • [с.] 442-443
    • [с.] 444-445
    • [с.] 446-447
    • [с.] 448-449
   • Вѣсти и оцѣнки
    • [с.] 450-[451]
    • [с.] 452-453
    • [с.] 454-455
    • [с.] 456-457
    • [с.] 458-459
    • [с.] 460-461
    • [с.] 462-463
    • [с.] 464-465
    • [с.] 466-467
    • [с.] 468-469
    • [с.] 470-471
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ София : Год. 21, кн. 70, св. 7/8
   • Съборното управление на църквитѣ. Отъ Христо Върговъ
    • [с.] 472-[473]
    • [с.] 474-475
    • [с.] 476-477
    • [с.] 478-479
    • [с.] 480-481
    • [с.] 482-483
    • [с.] 484-485
    • [с.] 486-487
    • [с.] 488-489
    • [с.] 490-491
    • [с.] 492-493
    • [с.] 494-495
    • [с.] 496-497
    • [с.] 498-499
    • [с.] 500-501
   • Коджа-Дерменската могила. Приносъ къмъ прѣдисторията на България. [Отъ] Р. Поповъ
    • [с.] 502-[503]
    • [с.] 504
    • Таблица ІІ
    • Таблица ІІІ
    • Таблица ІV
    • Таблица V
    • Таблица VІ
    • Таблица VІІ
    • Таблица VІІІ
    • Таблица ІХ
    • Таблица Х
    • Таблица ХІ
    • Таблица ХІІ
    • Таблица ХІІІ
    • Таблица ХІV
    • Таблица ХV
    • Таблица ХVІ
    • Таблица ХVІІ
    • Таблица ХVІІІ
    • Таблица ХІХ
    • Таблица ХХ
    • Таблица ХХІ
    • Таблица ХХІІ
    • Таблица ХХІІІ
    • Таблица ХХІV
    • Таблица ХХV
    • Таблица ХХVІ
    • Таблица ХХVІІ
    • [с.] 505
    • [с.] 506-507
    • [с.] 508-509
    • [с.] 510-511
    • [с.] 512-513
    • [с.] 514-515
    • [с.] 516-517
    • [с.] 518-519
    • [с.] 520-521
    • [с.] 522-523
    • [с.] 524-525
    • [с.] 526-527
    • [с.] 528-529
    • [с.] 530-531
    • [с.] 532-533
    • [с.] 534-535
    • [с.] 536-537
    • [с.] 538-539
    • [с.] 540-541
    • [с.] 542-543
    • [с.] 544-545
    • [с.] 546-547
    • [с.] 548-549
    • [с.] 550-551
    • [с.] 552-553
    • [с.] 554-555
    • [с.] 556-557
    • [с.] 558-559
    • [с.] 560-561
    • [с.] 562
   • Вѣсти и оцѣнки
    • [с. 563]
    • [с.] 564-565
    • [с.] 566-567
    • [с.] 568-569
    • [с.] 570-571
    • [с.] 572-573
    • [с.] 574-575
    • [с.] 576-577
    • [с.] 578-579
    • [с.] 580-581
    • [с.] 582-583
    • [с.] 584-585
    • [с.] 586-587
    • [с.] 588
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ София : Год. 21, кн. 70, св. 9/10
   • Стари гробове въ Чирпанско и Старозагорско. (съ двѣ таблици). Отъ д-ръ Б. Филовъ
    • [с. 589]
    • [с.] 590-591
    • [с.] 592-593
    • [с.] 594-595
    • [с.] 596-597
    • [с.] 598-599
    • [с.] 600-601
    • Таблица І
    • Таблица ІІ
   • Нови и съ малко находища видове изъ пеперудната фауна на България. Отъ Ал. К. Дрѣновски, естественикъ
    • [с.] 602-[603]
    • [с.] 604-Таб. І
    • [с.] 605
    • [с.] 606-607
    • [с.] 608-609
    • [с.] 610-611
    • [с.] 612-613
    • [с.] 614-615
    • [с.] 616-617
    • [с.] 618-619
    • [с.] 620-621
    • [с.] 622-623
    • [с.] 624-625
    • [с.] 626-Таб. ІІ
    • [с.] 627
    • [с.] 628-629
    • [с.] 630-631
    • [с.] 632-633
    • [с.] 634-635
    • [с.] 636-Таб. ІV
    • [с.] 637
    • [с.] 638-Таб. ІІІ
   • Пѫтуване на Евлия Челеби изъ българскитѣ земи прѣзъ срѣдата на XVII вѣкъ. [...]. Прѣведе отъ турски Д. Г. Гаджановъ
    • [с. 639]
    • [с.] 640-641
    • [с.] 642-643
    • [с.] 644-645
    • [с.] 646-647
    • [с.] 648-649
    • [с.] 650-651
    • [с.] 652-653
    • [с.] 654-655
    • [с.] 656-657
    • [с.] 658-659
    • [с.] 660-661
    • [с.] 662-663
    • [с.] 664-665
    • [с.] 666-667
    • [с.] 668-669
    • [с.] 670-671
    • [с.] 672-673
    • [с.] 674-675
    • [с.] 676-677
    • [с.] 678-679
    • [с.] 680-681
    • [с.] 682-683
    • [с.] 684-685
    • [с.] 686-687
    • [с.] 688-689
    • [с.] 690-691
    • [с.] 692-693
    • [с.] 694-695
    • [с.] 696-697
    • [с.] 698-699
    • [с.] 700-701
    • [с.] 702-703
    • [с.] 704-705
    • [с.] 706-707
    • [с.] 708-709
    • [с.] 710-711
    • [с.] 712-713
    • [с.] 714-715
    • [с.] 716-717
    • [с.] 718-719
    • [с.] 720-721
    • [с.] 722-723
   • Вѣсти и оцѣнки
    • [с.] 724-[725]
    • [с.] 726-727
    • [с.] 728-729
    • [с.] 730-731
    • [с.] 732-733
    • [с.] 734-735
    • [с.] 736