Citation link:
Abstract:
д-р Петко Пенчев с негови приятели.
 
Created:
1917
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670609
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 1722К, оп. 1, а.е. 14.
 
Subject:
освободително движение; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople