Current View
Citation link:
Title:
Привличане и задържане на лекари в България и Германия (възможен ли е трансфер на работещи механизми?) : Автореферат / Весела Кирилова Кръстева ; Науч. ръководител Цветан Първанов Давидков
 
Creator:
Кръстева, Весела Кирилова; Давидков, Цветан Първанов науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по научна специалност 3.7. Администрация и управление СУ "Св. Климент Охридски", Стопански фак., Кат. "Стопанско управление" 2018; Библиогр. с. 52-58; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Пазар на труда България Германия.
 
*** *** ***
 
001:
001156635
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Кръстева, Весела Кирилова
 
245:
Привличане и задържане на лекари в България и Германия (възможен ли е трансфер на работещи механизми?) :| Автореферат /| Весела Кирилова Кръстева ; Науч. ръководител Цветан Първанов Давидков
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.427 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
60 с. :| с диагр., табл. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по научна специалност 3.7. Администрация и управление| СУ "Св. Климент Охридски", Стопански фак., Кат. "Стопанско управление"| 2018
 
504:
Библиогр. с. 52-58
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Пазар на труда| България| Германия.
 
700:
Давидков, Цветан Първанов| науч. ръководител