Current View
Citation link:
Title:
Мултимедийни технологии в обучението по музика : Автореферат. / Владимир Константинов Михайлов ; Науч. ръководител Адриан Георгиев.
 
Creator:
Михайлов, Владимир Константинов; Георгиев, Адриан Георгиев науч. ръководител
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на науч. и образователна степен "Доктор" в област на висше образование 1. Педагогически науки по направление 1.3. Педагогика на обучението (методика на обучението по музика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по начална и предучилищна педагогика 2012; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Аудиотехника.; Музика - методика на преподаването.; Мултимедии.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Михайлов, Владимир Константинов
 
245:
Мултимедийни технологии в обучението по музика :| Автореферат. /| Владимир Константинов Михайлов ; Науч. ръководител Адриан Георгиев.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 591 KB)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
40 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на науч. и образователна степен "Доктор" в област на висше образование 1. Педагогически науки по направление 1.3. Педагогика на обучението (методика на обучението по музика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по начална и предучилищна педагогика| 2012
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Аудиотехника.| Музика - методика на преподаването.| Мултимедии.
 
700:
Георгиев, Адриан Георгиев| науч. ръководител