Citation link:
 • Скратеніе на ТՃрска-та Исторїѧ : отъ основанїе-то на Имперїѧ-та до наш'-тѣ дни
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Посвещение]
   • [с. І]
   • [с. ІІ]
  • Скратеніе на ТՃрска-та Исторїѧ
   • [Увод]
    • [с. 1]
    • [с.] 2
    • [с.] 3
    • [с.] 4
    • [с.] 5
   • Дѣлъ А. Осилваніе-то на ТՃрціѧ
    • Ѻснователь-тъ на тՃрското царско поколѣнїе е Ѻсманъ или отманъ ЕртогрՃловъ сынъ
     • [с.] 6
    • Ѻсманъ
     • [с.] 7
    • Ѻрканъ
     • [с.] 8
     • [с.] 9
    • МՃратъ 1-ый
     • [с.] 10
     • [с.] 11
    • Баѧзитъ 1-ый
     • [с.] 12
    • МеждՃцарствїе
     • [с.] 13
    • Мохаметъ 1-ый челеби
    • МՃратъ 2-ый
     • [с.] 14
     • [с.] 15
     • [с.] 16
    • Фетихъ сՃлтанъ Мохаметъ 2-ый
     • [с.] 17
     • [с.] 18
     • [с.] 19
     • [с.] 20
    • Баѧзитъ 2-ый
     • [с.] 21
     • [с.] 22
    • Селимъ 1-й
     • [с.] 23
     • [с.] 24
     • [с.] 25
     • [с.] 26
    • Сюлейманъ 1-ый
     • [с.] 27
     • [с.] 28
     • [с.] 29
     • [с.] 30
     • [с.] 31
   • Дѣлъ В. Западаніе-то на тՃрско-то царство
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • Селимъ 2-ый
     • [с.] 35
    • МՃратъ 3-ый
     • [с.] 36
    • Мохамедъ 3-ый
     • [с.] 37
    • Ахмедъ 1-ый
    • МՃстафа
    • Ѻсманъ младый
     • [с.] 38
    • МՃратъ 4-ый
     • [с.] 39
    • Ибрахимъ
    • Мохамедъ 4-ый
     • [с.] 40
     • [с.] 41
     • [с.] 42
    • Сюлейманъ 2-ый
     • [с.] 43
    • Ахмедъ 2-ый
     • [с.] 44
    • МՃстафа 2-ый
     • [с.] 45
    • Ахмедъ 3-ый
     • [с.] 46
     • [с.] 47
    • МахмՃдъ 1-ый
     • [с.] 48
    • Ѻсманъ 3-ый
     • [с.] 49
    • МՃстафа 3-ый
    • АбдՃлъ Хамидъ
     • [с.] 50
    • Селимъ 3-ый
     • [с.] 51
     • [с.] 52
    • МՃстафа 4-ый
     • [с.] 53
   • Дѣлъ Г. Прѣобразованіе на ТՃрціѧ
    • МахмՃдъ 2-ый
     • [с.] 54
     • [с.] 55
     • [с.] 56
     • [с.] 57
     • [с.] 58
     • [с.] 59
    • СՃл. АбдՃл-Меджидъ
     • [с.] 60
     • [с.] 61
     • [с.] 62
     • [с.] 63
     • [с.] 64
     • [с.] 65
  • Ѧвно благодаренїе сьмь длъженъ на Г. Димитра Константинова [...]
   • [с.] 66
  • Извѣстїе
   • [с.] 67
   • [с.] 68
   • липсват с. 69-76
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]