Citation link:
Abstract:
Полковник Петър Цанев като командир на Първи конен полк сред други военни на Гергьовден.
 
Created:
1940
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Петър Майдачевски
 
Identifier:
F14370387450430
 
Subject:
армейски офицер; тържество; AthPlus