Citation link:
Abstract:
Членовете на Българското типографско дружество.
 
Created:
1902
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740672112
 
IsFormatOf:
ДА София, ф. 1429К, оп. 1, а.е. 11.
 
Subject:
гражданско обединение; освещаване; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOprofessionalunions