Abstract:
Димитър Благоев (1856-1924). Български политик. Парламентарната група на БРСДП в ХІІ Обикновено народно събрание. Първи ред горе: А. Конов и Георги Кирков; втори ред: Янко Сакъзов, Димитър Благоев и Никола Габровски; трети ред: Вл. Димитров и Г. Василев
 
Created:
1902
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160053
 
Subject:
социалистическо движение; политик; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopledblagoev