Citation link:
 • Уроци отъ землеописаніе [4. изд. 1872]
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Прьвый отдѣлъ. Естественно землеописаніе
   • Прѣдварителны познанія
    • I. Главны опрѣдѣленія и раздѣленіе на земѭ-тѫ
     • [с. 3]
     • [с.] 4
     • [с.] 5
    • II. Опрѣдѣленіе на различны названія, что ся употрѣбявать въ Землеописаніе-то
     • [с.] 6
     • [с.] 7
     • [с.] 8
   • Европа
    • Страны на Европѫ
     • [с. 9]
     • [с.] 10
    • Морета въ Европѫ
     • [с.] 11
    • Заливи въ Европѫ
     • [с.] 12
    • Протоци въ Европѫ
     • [с.] 13
    • Острови въ Европѫ
     • [с.] 14
    • Полуострови, провлаци и носове
     • [с.] 15
     • [с.] 16
    • Планины и Волкани
     • [с.] 17
    • Рѣкы по Европѫ
     • [с.] 18
     • [с.] 19
     • [с.] 20
     • [с.] 21
     • [с.] 22
     • [с.] 23
     • [с.] 24
   • Азія
    • Прѣдѣли и страны на Азіѭ
    • Моря по Азіѭ
     • [с.] 25
    • Заливи и протоци по Азіѭ
     • [с.] 26
    • Острови по Азіѭ
     • [с.] 27
    • Полуострови и носове на Азіѭ
    • Поля и планины по Азіѭ
     • [с.] 28
     • [с.] 29
    • Езера, улеи и рѣкы по Азіѭ
     • [с.] 30
   • Африка
    • Прѣдѣли и страны на Африкѫ
     • [с.] 31
    • Заливи и протоци по Африкѫ
     • [с.] 32
    • Носове на Африкѫ
     • [с.] 33
    • Планины по Африкѫ
    • Езера, улеи и рѣкы по Африкѫ
     • [с.] 34
   • Америка
    • Общо раздѣленіе на Америкѫ
     • [с.] 35
    • Моря, заливи и протоци по Америкѫ
     • [с.] 36
    • Главни Американскы острови
     • [с.] 37
    • Полѫострови и носове на Америкѫ
     • [с.] 38
    • Планины и волкани по Америкѫ
     • [с.] 39
    • Езера, улеи и рѣкы по Америкѫ
     • [с.] 40
     • [с.] 41
   • Океанія
    • Пространство и раздѣленіе на Океаніѭ?
     • [с.] 42
     • [с.] 43
    • Главни протоци въ Океаніѭ
    • Европейскы владѣнія по Океаніѭ и главны тамошны дрьжавы
     • [с.] 44
  • Вторый отдѣлъ. Гражданско землеописаніе
   • Прѣдварителны познанія
    • [с.] 45
    • [с.] 46
    • [с.] 47
    • [с.] 48
   • Европа
    • Общый поглядъ възъ Европѫ
     • [с.] 49
     • [с.] 50
     • [с.] 51
     • Южны страны на Европѫ
      • Европейска Турція
       • [с.] 52
       • [с.] 53
       • [с.] 54
       • [с.] 55
       • [с.] 56
       • [с.] 57
       • [с.] 58
       • [с.] 59
       • [с.] 60
       • [с.] 61
       • [с.] 62
       • [с.] 63
       • [с.] 64
       • [с.] 65
       • [с.] 66
       • [с.] 67
       • [с.] 68
       • [с.] 69
       • [с.] 70
       • [с.] 71
      • Княжество Срьбія
       • [с.] 72
       • [с.] 73
      • Княжество Ромѫнія
       • [с.] 74
       • [с.] 75
      • Черна-Гора
      • Грьція
       • [с.] 76
       • [с.] 77
       • [с.] 78
      • Италія
       • [с.] 79
       • [с.] 80
       • [с.] 81
       • [с.] 82
       • [с.] 83
       • [с.] 84
       • [с.] 85
       • [с.] 86
      • Испанія
       • [с.] 87
       • [с.] 88
       • [с.] 89
       • [с.] 90
       • [с.] 91
      • Португалія
       • [с.] 92
       • [с.] 93
     • Срѣдни страны на Европѫ
      • Франція
       • [с.] 94
       • [с.] 95
       • [с.] 96
       • [с.] 97
       • [с.] 98
       • [с.] 99
       • [с.] 100
       • [с.] 101
      • Белгія
       • [с.] 102
       • [с.] 103
       • [с.] 104
      • Холландія (Нидерландія)
       • [с.] 105
       • [с.] 106
      • Пруссія
       • [с.] 107
       • [с.] 108
       • [с.] 109
       • [с.] 110
       • [с.] 111
       • [с.] 112
      • Австрія-Унгарія
       • [с.] 113
       • [с.] 114
       • [с.] 115
       • [с.] 116
       • [с.] 117
       • [с.] 118
       • [с.] 119
       • [с.] 120
      • Германія
       • [с.] 121
       • [с.] 122
       • [с.] 123
       • [с.] 124
       • [с.] 125
       • [с.] 126
      • Швейцарія или Хелвеційскый Съѭзъ
       • [с.] 127
       • [с.] 128
       • [с.] 129
     • Сѣверны страны на Европѫ
      • Британскы острови
       • [с.] 130
       • [с.] 131
       • [с.] 132
       • [с.] 133
       • [с.] 134
       • [с.] 135
       • [с.] 136
      • Данія
       • [с.] 137
      • Швеція и Норвегія
       • [с.] 138
       • [с.] 139
       • [с.] 140
      • Европейска Россія
       • [с.] 141
       • [с.] 142
       • [с.] 143
       • [с.] 144
       • [с.] 145
       • [с.] 146
      • Кралство Полша
       • [с.] 147
   • Азія
    • Общый поглядъ възъ Азіѭ
     • [с.] 148
     • [с.] 149
    • Азіятска Турція
     • [с.] 150
     • [с.] 151
     • [с.] 152
     • [с.] 153
     • [с.] 154
     • [с.] 155
    • Арабія
     • [с.] 156
     • [с.] 157
    • Азіятска Россія
     • [с.] 158
     • [с.] 159
    • Японія
     • [с.] 160
    • Кытайско царство
     • [с.] 161
     • [с.] 162
     • [с.] 163
    • Хындо-Кытай
     • [с.] 164
     • [с.] 165
    • Хындостанъ, Англійска Хындія
     • [с.] 166
     • [с.] 167
     • [с.] 168
     • [с.] 169
     • [с.] 170
     • [с.] 171
    • Персійска страна
     • I. Персія или Иранъ
      • [с.] 172
      • [с.] 173
     • II. Кралство Хератъ
     • III. Афганистанъ
     • IV. Белуджистанъ
      • [с.] 174
    • Тюркестанъ или независима Тартарія
     • [с.] 175
   • Африка
    • Общый поглядъ врьху Африкѫ
     • [с.] 176
     • [с.] 177
     • [с.] 178
     • [с.] 179
    • Египетъ
     • [с.] 180
     • [с.] 181
     • [с.] 182
    • Барбаріискы земи
     • [с.] 183
     • [с.] 184
     • [с.] 185
     • [с.] 186
     • [с.] 187
   • Америка
    • Мѣстоположеніе, климатъ, произведенія, народонаселеніе, вѣра, правленіе
     • [с.] 188
     • [с.] 189
     • [с.] 190
    • Гренландія
     • [с.] 191
    • Нова Бретанія
     • [с.] 192
    • Съединены-дрьжавы
     • [с.] 193
     • [с.] 194
     • [с.] 195
     • [с.] 196
    • Мексико
     • [с.] 197
    • Дрьжавы по Срѣднѭ Америкѫ
     • [с.] 198
    • Антилскы острови
     • [с.] 199
     • [с.] 200
     • [с.] 201
    • Колумбія
     • [с.] 202
     • [с.] 203
    • Перу
     • [с.] 204
    • Горне-Перу, или Боливія
     • [с.] 205
    • Чили
     • [с.] 206
    • Патагонія
    • Дрьжавы по Ла-Плата
     • [с.] 207
    • Бразилія
     • [с.] 208
     • [с.] 209
    • Гвіана
     • [с.] 210
   • Океанія
    • Общый поглядъ възъ Океаніѭ
     • [с.] 211
     • [с.] 212
    • Малезія
     • [с.] 213
    • Меланезія и Полинезія
     • [с.] 214
     • [с.] 215
     • [с.] 216
  • Третый отдѣлъ. Исчислително землеописаніе, или космографія
   • За свѣта изобщо
    • [с.] 217
    • [с.] 218
   • Клѫба, чрьты, точкы и крѫгове по тѣхъ
    • [с.] 219
    • [с.] 220
    • [с.] 221
    • [с.] 222
   • Слънце
    • [с.] 223
   • Подвижны звѣзды или планеты
    • [с.] 224
    • [с.] 225
    • [с.] 226
    • [с.] 227
   • Видъ и голѣмина на земѭ-тѫ
    • [с.] 228
    • [с.] 229
    • Дневно движеніе на земѭ-тѫ
     • [с.] 230
     • [с.] 231
     • [с.] 232
     • [с.] 233
    • Широчина и длъжина на земѭ-тѫ
     • [с.] 234
     • [с.] 235
    • Годишно движеніе на Земѭ-тѫ
     • [с.] 236
     • [с.] 237
     • [с.] 238
     • [с.] 239
     • [с.] 240
     • [с.] 241
     • [с.] 242
   • За Лунѫ-тѫ (мѣсячина)
    • [с.] 243
    • [с.] 244
    • Мѣны на Мѣсячинѫ-тѫ
     • [с.] 245
     • [с.] 246
     • [с.] 247
    • Затмѣнія
     • [с.] 248
     • [с.] 249
     • [с.] 250
   • За Кометы-ты
    • [с.] 251
    • [с.] 252
    • [с.] 253
   • За Неподвижны-ты звѣзды
    • Съзвѣздія - Зодіакъ
     • [с.] 254
     • [с.] 255
     • [с.] 256
     • [с.] 257
   • Календаръ
    • [с.] 258
    • [с.] 259
    • [с.] 260
    • [с.] 261
    • [с.] 262
    • [с.] 263
    • [с.] 264
    • [с.] 265
    • [с.] 266
  • Надавка. Началны познанія. За строеніе географическы харты
   • 1-о. Драсканіе четврьтито черчеве
    • [с.] 267
   • 2-о. Драсканіе стлъбицы
    • [с.] 268
    • [с.] 269
    • [с.] 270
   • 3. Прокарваніе меридіаны и успорядны
    • [с.] 271
    • [с.] 272
    • [с.] 273
    • [с.] 274
    • [с.] 275
   • 4-о. Какъ ся намѣщать точкы-ты
    • [с.] 276
    • [с.] 277
   • 5-о. Прѣписаніе
    • [с.] 278
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на задната корица]
   • [Задна корица]