Abstract:
Константин Попович (1820-1876).
 
Created:
1874
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Институт за исторически изследвания
 
Identifier:
F13819327491749
 
IsFormatOf:
І 485
 
Subject:
благотворител; учител; 1870; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople