Current View
Citation link:
Title:
Когато думите не стигат : Взаимодействия между текст и рисунка в англоезичния графичен роман (XX-XXI век) : Автореферат / Ирина Здравкова Каракехайова ; Науч. ръководител Огнян Ковачев.
 
Creator:
Каракехайова, Ирина Здравкова; Ковачев, Огнян Борисов науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" [по проф. направление 2.1. Филология (Лит. на народите на Европа, Америка, Азия, Африка, Австралия - Западноевр. лит.)] СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. Теория на лит. 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Английска литература история и критика.; Роман, английски; Роман, графичен
 
*** *** ***
 
001:
001168312
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Каракехайова, Ирина Здравкова
 
245:
Когато думите не стигат :| Взаимодействия между текст и рисунка в англоезичния графичен роман (XX-XXI век) : Автореферат /| Ирина Здравкова Каракехайова ; Науч. ръководител Огнян Ковачев.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 330.9 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
28 с. ;| 30 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" [по проф. направление 2.1. Филология (Лит. на народите на Европа, Америка, Азия, Африка, Австралия - Западноевр. лит.)]| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. Теория на лит.| 2019
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Английска литература| история и критика.| Роман, английски| Роман, графичен
 
700:
Ковачев, Огнян Борисов| науч. ръководител