Current View
Citation link:
Title:
Проучване върху генотоксичното и цитотоксично действие на структурния пентозен аналог 4-bromo-N,N-diethyl-5,5-dimethyl-2,5-dihydro-1,2-oxaphosphol-2-amine 2-oxide върху митотични клетки : Автореферат / Ваня Петрова Колева ; Науч. консултанти Севдалин Георгиев, Мариела Оджакова.
 
Creator:
Колева, Ваня Петрова; Георгиев, Севдалин науч. консултант; Оджакова, Мариела Константинова науч. консултант
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Пълното име на Севдалин Георгиев е Севдалин Георгиев Ангелов; Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление 4.3 Биол. науки, докторска програма Молекулярна биология СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. Биохимия 2012; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Молекулна биохимия.; Микроорганизми - генетика.; Токсикология.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Колева, Ваня Петрова
 
245:
Проучване върху генотоксичното и цитотоксично действие на структурния пентозен аналог 4-bromo-N,N-diethyl-5,5-dimethyl-2,5-dihydro-1,2-oxaphosphol-2-amine 2-oxide върху митотични клетки :| Автореферат /| Ваня Петрова Колева ; Науч. консултанти Севдалин Георгиев, Мариела Оджакова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1,32 MB)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
56 с. :| с цв. ил. ;| 30 см.
 
500:
Пълното име на Севдалин Георгиев е Севдалин Георгиев Ангелов| Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление 4.3 Биол. науки, докторска програма Молекулярна биология| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. Биохимия| 2012
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Молекулна биохимия.| Микроорганизми - генетика.| Токсикология.
 
700:
Георгиев, Севдалин| науч. консултант| Оджакова, Мариела Константинова| науч. консултант