Current View
Citation link:
Title:
Наказателноправна защита на финансовите интереси на ЕС в България : Автореферат / Ралица Валериева Димитрова ; Науч. ръководител Борис Велчев.
 
Creator:
Димитрова, Ралица Валериева; Велчев, Борис Владимиров науч. ръководител
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Науч. спец. 05.05.16 Наказателно право СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., Кат. Наказателноправни науки 2012; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Европейски съюз - финанси; Наказателно право България.; Стопански престъпления България.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Димитрова, Ралица Валериева
 
245:
Наказателноправна защита на финансовите интереси на ЕС в България :| Автореферат /| Ралица Валериева Димитрова ; Науч. ръководител Борис Велчев.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 355 KB)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
41 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Науч. спец. 05.05.16 Наказателно право| СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., Кат. Наказателноправни науки| 2012
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
610:
Европейски съюз - финанси
 
650:
Наказателно право| България.| Стопански престъпления| България.
 
700:
Велчев, Борис Владимиров| науч. ръководител