Current View
Citation link:
Title:
Образът на жената-предприемач в публичното пространстранство : Функционални и дисфункционални ефекти (Сравнителен анализ на вестник "Капитал", вестник "Пари", списание "Жената днес" за периода 1999/2000 г. - 2009/2010 г.) Автореферат / Емилия П. Николова ; Науч. консултант Здравко Райков.
 
Creator:
Николова, Емилия П.; Райков, Здравко Цветков науч. консултант
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5 "Обществени комуникации и информационни науки" (Журналистика - Връзки с обществеността) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. на ЮНЕСКО "Комуникация и връзки с обществеността" 2012; Библиогр. с. 38-39; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Връзки с обществеността.; Средства за масова информация.; Стопански предприятия - управление и организация жени.; Предприемачество жени.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Николова, Емилия П.
 
245:
Образът на жената-предприемач в публичното пространстранство :| Функционални и дисфункционални ефекти| (Сравнителен анализ на вестник "Капитал", вестник "Пари", списание "Жената днес" за периода 1999/2000 г. - 2009/2010 г.)| Автореферат /| Емилия П. Николова ; Науч. консултант Здравко Райков.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1,19 MB)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
39 с. ;| 30 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5 "Обществени комуникации и информационни науки" (Журналистика - Връзки с обществеността)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. на ЮНЕСКО "Комуникация и връзки с обществеността"| 2012
 
504:
Библиогр. с. 38-39
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Връзки с обществеността.| Средства за масова информация.| Стопански предприятия - управление и организация| жени.| Предприемачество| жени.
 
700:
Райков, Здравко Цветков| науч. консултант