Current View
Title:
Развиване на комуникативните умения чрез електронен курс по български език като чужд за медицински цели : Автореферат / Евдокия Стефанова Скочева-Шопова ; Науч. ръководител Виолета Тачева.; Developing communicative skills by an e-course in Bulgarian as a foreign Language for medical purposes Evdokia Stefanova Skocheva-Shopova
 
Creator:
Скочева-Шопова, Евдокия Стефанова; Skoceva-Sopova, Evdokija Stefanova; Тачева, Виолета Горанова науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор" по професионално направление 2.1. Филология (Български език) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по Бълг. ез. 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Български език методика на преподаването.; Електронно обучение.; Медицина терминология.
 
*** *** ***
 
001:
001141149
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Скочева-Шопова, Евдокия Стефанова
 
245:
Развиване на комуникативните умения чрез електронен курс по български език като чужд за медицински цели :| Автореферат /| Евдокия Стефанова Скочева-Шопова ; Науч. ръководител Виолета Тачева.
 
246:
Developing communicative skills by an e-course in Bulgarian as a foreign Language for medical purposes| Evdokia Stefanova Skocheva-Shopova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 504.8 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
[32] с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор" по професионално направление 2.1. Филология (Български език)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по Бълг. ез.| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Български език| методика на преподаването.| Електронно обучение.| Медицина| терминология.
 
700:
Skoceva-Sopova, Evdokija Stefanova| Тачева, Виолета Горанова| науч. ръководител