Current View
Citation link:
Title:
Трансгенерационно предаване на модел на зависимост : Автореферат / Жаклина Георгиева Андонова ; Науч. ръководител Емилия Алексиева.; Model of transgenerational transmission of addiction Zhaklina Georgieva Andonova
 
Creator:
Андонова, Жаклина Георгиева; Andonova, Zaklina Georgieva; Алексиева, Емилия Борисова науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление: Експериментална психология СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Обща, експериментална и генетична психология" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Наркомания.
 
*** *** ***
 
001:
001144909
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Андонова, Жаклина Георгиева
 
245:
Трансгенерационно предаване на модел на зависимост :| Автореферат /| Жаклина Георгиева Андонова ; Науч. ръководител Емилия Алексиева.
 
246:
Model of transgenerational transmission of addiction| Zhaklina Georgieva Andonova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 835.3 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
56 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление: Експериментална психология| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Обща, експериментална и генетична психология"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Наркомания.
 
700:
Andonova, Zaklina Georgieva| Алексиева, Емилия Борисова| науч. ръководител