Citation link:
Abstract:
Щабът на II конна бригада.
 
Created:
1918
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Милко Мирков
 
RightsHolder:
Светла Миркова
 
Identifier:
F14370387450153
 
Subject:
армейски офицер; война; AthPlus