Current View
Citation link:
Title:
Корупцията в частния сектор според българското и албанското наказателно право : Автореферат / Ерзен Куйтим Толя ; Науч. ръководител Пламен Панайотов ; Рец. Лазар Георгиев Греув, Румен Петров Владимиров.; Corruption in the private sector under bulgarian and albanian criminal law Erzen Kujtim Tola
 
Creator:
Толя, Ерзен Куйтим; Tola, Erzen; Груев, Лазар Георгиев рец.; Владимиров, Румен Петров рец.; Панайотов, Пламен Александров науч. ръководител
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на науч. и образователна степен "доктор" по науч. спец. 3.6 Право, докторска прогр. "Наказателно право" СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., Кат. "Наказателноправни науки" 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Корупция правни проблеми.; Наказателно право България.; Наказателно право Албания.
 
*** *** ***
 
001:
001179947
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Толя, Ерзен Куйтим
 
245:
Корупцията в частния сектор според българското и албанското наказателно право :| Автореферат /| Ерзен Куйтим Толя ; Науч. ръководител Пламен Панайотов ; Рец. Лазар Георгиев Греув, Румен Петров Владимиров.
 
246:
Corruption in the private sector under bulgarian and albanian criminal law| Erzen Kujtim Tola
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.307 MB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
27 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на науч. и образователна степен "доктор" по науч. спец. 3.6 Право, докторска прогр. "Наказателно право"| СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., Кат. "Наказателноправни науки"| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Корупция| правни проблеми.| Наказателно право| България.| Наказателно право| Албания.
 
700:
Tola, Erzen| Груев, Лазар Георгиев| рец.| Владимиров, Румен Петров| рец.| Панайотов, Пламен Александров| науч. ръководител