Current View
Citation link:
Title:
Памет и история в музея : Музеификацията на комунизма в Централна и Източна Европа след 1989 г. / Светла Иляева Казаларска ; Науч. ръководител Ивайло Стефанов Дичев.
 
Creator:
Казаларска, Светла Иляева; Дичев, Ивайло Стефанов науч. ръководител
 
Date:
2010 [issued] 2010.
 
Coverage:
Европа музеи история. [spatial]
 
Description:
Рез. на англ. ез. [abstract] Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", Проф. направление 3.1 - Социология, антропология и науки за културата, Науч. спец. 05.08.33 - Теория и история на културата (Култ. антропология) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "История и теория на културата" 2010; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Казаларска, Светла Иляева
 
245:
Памет и история в музея :| Музеификацията на комунизма в Централна и Източна Европа след 1989 г. /| Светла Иляева Казаларска ; Науч. ръководител Ивайло Стефанов Дичев.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 490 KB)
 
260:
София,| 2010.
 
300:
31 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", Проф. направление 3.1 - Социология, антропология и науки за културата, Науч. спец. 05.08.33 - Теория и история на културата (Култ. антропология)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "История и теория на културата"| 2010
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
520:
Рез. на англ. ез.
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
651:
Европа| музеи| история.
 
700:
Дичев, Ивайло Стефанов| науч. ръководител