Citation link:
Abstract:
Родителите на Георги Стаматов.
 
Created:
преди 1878
 
Spatial:
Пловдив
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Петър Майдачевски
 
Identifier:
F14370387450385
 
Subject:
портрет; AthPlus