Citation link:
  • Житието на св. Теодосий Търновски като исторически паметник /Д-р В. Сл. Киселков, учител при Софийската духовна семинария.
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора