Current View
Citation link:
Title:
Социално-педагогически подходи и програми за формиране на приобщаващи нагласи и компетентности у учителите : Автореферат / Ива Маринова Бонева ; Науч. ръководител Силвия Николаева.
 
Creator:
Бонева, Ива Маринова; Николаева, Силвия науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] [2019].
 
Description:
Кор. опис.; Пълното име на науч. ръководител е Силвия Николаева Николова; Автореферат на дисертация [за присъждане на образователна и науч. степен "доктор"] СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика, Кат. "Социална работа" 2019; Библиогр. с. 56-61; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Учители подготовка.; Социална педагогика.
 
*** *** ***
 
001:
001154990
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Бонева, Ива Маринова
 
245:
Социално-педагогически подходи и програми за формиране на приобщаващи нагласи и компетентности у учителите :| Автореферат /| Ива Маринова Бонева ; Науч. ръководител Силвия Николаева.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.591 MB)
 
260:
София,| [2019].
 
300:
61 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.| Пълното име на науч. ръководител е Силвия Николаева Николова
 
502:
Автореферат на дисертация| [за присъждане на образователна и науч. степен "доктор"]| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика, Кат. "Социална работа"| 2019
 
504:
Библиогр. с. 56-61
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Учители| подготовка.| Социална педагогика.
 
700:
Николаева, Силвия| науч. ръководител