Citation link:
 • Читалище : Повременно списание /
  • Год. I, 1870.
   • Обявление
    • стр. 4
    • стр. 5
    • стр. 6
    • стр. 7
    • стр. 8
   • Брой 1.
    • Напредък.
    • стр. 10
    • стр. 11
    • стр. 12
    • стр. 13
    • стр. 14
    • стр. 15
    • стр. 16
    • стр. 17
    • стр. 18
    • стр. 19
    • стр. 20
    • стр. 21
    • стр. 22
    • Понятие за църковното право.
    • стр. 24
    • стр. 25
    • Подчинеността на жените.
    • стр. 27
    • стр. 28
    • стр. 29
    • стр. 30
    • стр. 31
    • стр. 32
   • Брой 2.
    • В що се състои Напредъкът?
    • стр. 34
    • стр. 35
    • стр. 36
    • стр. 37
    • стр. 38
    • стр. 39
    • стр. 40
    • стр. 41
    • стр. 42
    • стр. 43
    • стр. 44
    • стр. 45
    • Понятие за международно право.
    • стр. 47
    • стр. 48
    • стр. 49
    • стр. 50
    • стр. 51
    • стр. 52
    • стр. 53
    • стр. 54
    • стр. 55
    • стр. 56
    • Времето.
    • стр. 58
    • стр. 59
    • стр. 60
    • стр. 61
    • стр. 62
    • стр. 63
    • стр. 64
   • Брой 3.
    • За ролята на разумната сила в производството.
    • стр. 66
    • стр. 67
    • стр. 68
    • стр. 69
    • стр. 70
    • стр. 71
    • стр. 72
    • стр. 73
    • стр. 74
    • стр. 75
    • Хора за обществени дела.
    • стр. 77
    • стр. 78
    • Що е роман.
    • стр. 80
    • стр. 81
    • стр. 82
    • стр. 83
    • Естествени и хигиенически понятия.
    • стр. 85
    • стр. 86
    • Какво влияние се извлича от изучаването на природата.
    • стр. 88
    • стр. 89
    • Един професор.
    • Андрей Марвел.
    • стр. 92
    • Смес.
    • стр. 94
    • стр. 95
    • стр. 96
   • Брой 4.
    • стр. 98
    • стр. 99
    • стр. 100
    • стр. 101
    • За ролята на разумната сила в производството.
    • стр. 103
    • стр. 104
    • стр. 105
    • стр. 106
    • стр. 107
    • стр. 108
    • Сказка.
    • стр. 110
    • стр. 111
    • стр. 112
    • стр. 113
    • стр. 114
    • По повод слуховете за Вселенския Събор.
    • стр. 116
    • стр. 117
    • стр. 118
    • стр. 119
    • Сказка.
    • Естествени и хигиенически понятия.
    • стр. 122
    • стр. 123
    • Училището на нещастието.
    • стр. 125
    • стр. 126
    • стр. 127
    • стр. 128
   • Брой 5.
    • Климатът и человеческият напредък.
    • стр. 130
    • стр. 131
    • стр. 132
    • стр. 133
    • стр. 134
    • стр. 135
    • стр. 136
    • стр. 137
    • стр. 138
    • Кому принадлежат моретата.
    • стр. 140
    • стр. 141
    • Полза от Читалищата.
    • стр. 143
    • стр. 144
    • стр. 145
    • стр. 146
    • Сказка.
    • стр. 148
    • стр. 149
    • стр. 150
    • Училища и управлението им.
    • стр. 152
    • стр. 153
    • Естествени и хигиенически понятия.
    • стр. 155
    • стр. 156
    • стр. 157
    • стр. 158
    • стр. 159
    • стр. 160
   • Брой 6.
    • Трите школи и напредъкът.
    • стр. 162
    • стр. 163
    • стр. 164
    • стр. 165
    • стр. 166
    • стр. 167
    • стр. 168
    • стр. 169
    • стр. 170
    • Читалищно общество в Железник.
    • стр. 172
    • стр. 173
    • За училищата в Железничанската каза.
    • стр. 175
    • стр. 176
    • стр. 177
    • стр. 178
    • стр. 179
    • стр. 180
    • стр. 181
    • стр. 182
    • стр. 183
    • стр. 184
    • стр. 185
    • стр. 186
    • стр. 187
    • Произхождението на каменните въглища.
    • стр. 189
    • Етнографически очерк - цигани.
    • стр. 191
    • Смес.
   • Брой 7.
    • По повод на новите години.
    • стр. 194
    • стр. 195
    • Измерване на времето.
    • стр. 197
    • стр. 198
    • стр. 199
    • стр. 200
    • стр. 201
    • Волтер и Жан-Жак Русо.
    • стр. 203
    • стр. 204
    • стр. 205
    • стр. 206
    • стр. 207
    • стр. 208
    • стр. 209
    • Македонско пируване!
    • стр. 211
    • стр. 212
    • стр. 213
    • стр. 214
    • стр. 215
    • стр. 216
    • стр. 217
    • стр. 218
    • стр. 219
    • стр. 220
    • Четирите възрасти на живота.
    • стр. 222
    • стр. 223
    • стр. 224
   • Брой 8
    • Напредъкът в деветнайсети век.
    • стр. 226
    • стр. 227
    • стр. 228
    • стр. 229
    • Волтер и Жан-Жак Русо. [Продължение]
    • стр. 231
    • стр. 232
    • стр. 233
    • стр. 234
    • стр. 235
    • Обществени благодеяния на едно дружество.
    • стр. 237
    • стр. 238
    • стр. 239
    • стр. 240
    • стр. 241
    • Четирите възрасти на живота.
    • стр. 243
    • стр. 244
    • Естествени и хигиенически понятия.
    • стр. 246
    • стр. 247
    • стр. 248
    • Северна зора.
    • стр. 250
    • стр. 251
    • стр. 252
    • стр. 253
    • стр. 254
    • стр. 255
    • стр. 256
   • Брой 9.
    • Напредъкът в деветнайсети век. [Продължение]
    • стр. 258
    • стр. 259
    • стр. 260
    • стр. 261
    • стр. 262
    • стр. 263
    • стр. 264
    • Човешкият живот и корабството.
    • стр. 266
    • стр. 267
    • стр. 268
    • стр. 269
    • стр. 270
    • стр. 271
    • стр. 272
    • стр. 273
    • стр. 274
    • Книгохранителници в Атонските гори.
    • стр. 276
    • стр. 277
    • стр. 278
    • стр. 279
    • стр. 280
    • стр. 281
    • стр. 282
    • стр. 283
    • стр. 284
    • Четирите възрасти на живота. [Продължение]
    • стр. 286
    • стр. 287
    • стр. 288
   • Брой 10
    • За ролята на възпитанието в обществото на хората и народите.
    • стр. 290
    • стр. 291
    • стр. 292
    • стр. 293
    • стр. 294
    • стр. 295
    • стр. 296
    • стр. 297
    • стр. 298
    • стр. 299
    • Описание на учебните заведения в Кукушко-Полеянската епархия.
    • стр. 301
    • стр. 302
    • стр. 303
    • стр. 304
    • стр. 305
    • стр. 306
    • Славопойка.
    • Книгохранителници в Атонските гори. [Продължение]
    • стр. 311
    • стр. 310
    • стр. 311
    • стр. 312
    • стр. 313
    • стр. 314
    • стр. 315
    • Четирите възрасти на живота. [Продължение]
    • стр. 317
    • стр. 318
    • стр. 319
    • стр. 320
   • Брой 11.
    • Българский напредък.
    • стр. 322
    • стр. 323
    • стр. 324
    • стр. 325
    • стр. 326
    • стр. 327
    • стр. 328
    • стр. 329
    • Слово изречено на Народния ни събор.
    • стр. 331
    • стр. 332
    • стр. 333
    • стр. 334
    • стр. 335
    • стр. 336
    • стр. 337
    • стр. 338
    • стр. 339
    • стр. 340
    • стр. 341
    • стр. 342
    • стр. 343
    • стр. 344
    • За женския пол.
    • стр. 346
    • стр. 347
    • Четирите възрасти на живота. [Продължение]
    • стр. 349
    • стр. 350
    • стр. 351
    • стр. 352
   • Брой 12.
    • Българский напредък. [Продължение]
    • стр. 354
    • стр. 355
    • стр. 356
    • стр. 357
    • стр. 358
    • стр. 359
    • стр. 360
    • стр. 361
    • стр. 362
    • стр. 363
    • стр. 364
    • стр. 365
    • стр. 366
    • стр. 367
    • стр. 368
    • стр. 369
    • Женското дружество в Железник.
    • стр. 371
    • стр. 372
    • стр. 373
    • стр. 374
    • стр. 375
    • стр. 376
    • За женския пол. [Продължение]
    • стр. 378
    • стр. 379
    • Работи за женското дружество.
    • стр. 381
    • стр. 382
    • История Българска съчинена от Гаврил Кръстович и п.ч.
    • стр. 384
   • Брой 13.
    • стр. 386
    • стр. 387
    • стр. 388
    • стр. 389
    • Слово изречено в Народния събор.
    • стр. 391
    • стр. 392
    • стр. 393
    • стр. 394
    • стр. 395
    • стр. 396
    • стр. 397
    • стр. 398
    • стр. 399
    • стр. 400
    • стр. 401
    • За женския пол. [Продължение]
    • стр. 403
    • стр. 404
    • стр. 405
    • стр. 406
    • Описание на училищата в Поляно-Кукушката окръжност. [Продължение]
    • стр. 408
    • стр. 409
    • стр. 410
    • стр. 411
    • стр. 412
    • стр. 413
    • стр. 414
    • стр. 415
    • стр. 416
   • Брой 14.
    • Размишления върху равенството в обществото.
    • стр. 418
    • стр. 419
    • стр. 420
    • стр. 421
    • стр. 422
    • стр. 423
    • стр. 424
    • стр. 425
    • стр. 426
    • Любовта на отечеството.
    • стр. 428
    • стр. 429
    • стр. 430
    • стр. 431
    • стр. 432
    • стр. 433
    • стр. 434
    • стр. 435
    • стр. 436
    • стр. 437
    • стр. 438
    • стр. 439
    • стр. 440
    • стр. 441
    • За женския пол. [Продължение]
    • стр. 443
    • стр. 444
    • стр. 445
    • Писмо неиздадено на Приснопамятнийя Отца Неофита.
    • стр. 447
    • стр. 448
   • Брой 15.
    • Папската непогрешимост.
    • стр. 450
    • стр. 451
    • стр. 452
    • стр. 453
    • стр. 454
    • стр. 455
    • стр. 456
    • стр. 457
    • стр. 458
    • Нещо за Габрово.
    • стр. 460
    • стр. 461
    • стр. 462
    • стр. 463
    • стр. 464
    • стр. 465
    • стр. 466
    • стр. 467
    • стр. 468
    • Ученолюбивий Господине Редакторе!
    • стр. 470
    • стр. 471
    • стр. 472
    • стр. 473
    • стр. 474
    • Описание на училищата в Поляно-Кукушката окръжност. [Продължение]
    • стр. 476
    • стр. 477
    • стр. 478
    • стр. 479
    • стр. 480
   • Брой 16.
    • стр. 482
    • стр. 483
    • стр. 484
    • Илиада. [Откъс]
    • стр. 486
    • стр. 487
    • стр. 488
    • стр. 489
    • стр. 490
    • стр. 491
    • Урок от наблюдението на природата.
    • стр. 493
    • стр. 494
    • стр. 495
    • Поезията на природата и нашите нужди.
    • стр. 497
    • стр. 498
    • стр. 499
    • стр. 500
    • стр. 501
    • стр. 502
    • За русалките.
    • стр. 504
    • стр. 505
    • стр. 506
    • До Настоятелството на периодическото списание Читалище, Цариград.
    • Химическо наименование.
    • стр. 509
    • стр. 510
    • Що разноси Базел в Швейцария за училища.
    • стр. 512
   • Брой 17.
    • Слово за ползите от Читалищата.
    • стр. 514
    • стр. 515
    • стр. 516
    • стр. 517
    • стр. 518
    • стр. 519
    • стр. 520
    • стр. 521
    • стр. 522
    • стр. 523
    • стр. 524
    • стр. 525
    • стр. 526
    • стр. 527
    • Урок от наблюдението на природата.
    • стр. 529
    • стр. 530
    • Полза от астрономията.
    • стр. 532
    • стр. 533
    • стр. 534
    • стр. 535
    • стр. 536
    • Химическо наименование. [Продължение]
    • стр. 538
    • Едно Дружество.
    • Сила на храната.
    • Полезните билки.
    • стр. 541
    • Решението на Българския черковен въпрос.
    • Безценний дар.
    • стр. 544
   • Брой 18.
    • Свободата и длъжността.
    • стр. 546
    • стр. 547
    • стр. 548
    • стр. 549
    • стр. 550
    • стр. 551
    • стр. 552
    • стр. 553
    • стр. 554
    • стр. 555
    • Народите в Турско.
    • стр. 557
    • стр. 558
    • стр. 559
    • стр. 560
    • За женския пол. [Продължение]
    • стр. 562
    • стр. 563
    • стр. 564
    • стр. 565
    • Из живота на едно момче.
    • стр. 567
    • стр. 568
    • стр. 569
    • стр. 570
    • стр. 571
    • стр. 572
    • Кладенецът
    • Глас от Музи.
    • стр. 575
    • стр. 576
   • Брой 19.
    • Страстта.
    • стр. 578
    • стр. 579
    • стр. 580
    • стр. 581
    • стр. 582
    • стр. 583
    • стр. 584
    • стр. 585
    • стр. 586
    • стр. 587
    • Народите в Турско. [Продължение]
    • стр. 589
    • стр. 590
    • стр. 591
    • стр. 592
    • За темпераментите и човешките телосложения.
    • стр. 594
    • стр. 595
    • стр. 596
    • стр. 597
    • стр. 598
    • Из живота на едно момче. [Продължение]
    • стр. 600
    • стр. 601
    • стр. 602
    • Известие на ония които искат да спечелят пари.
    • стр. 604
    • стр. 605
    • стр. 606
    • стр. 607
    • стр. 608
   • Брой 20.
    • Себелюбието.
    • стр. 610
    • стр. 611
    • стр. 612
    • стр. 613
    • стр. 614
    • стр. 615
    • стр. 616
    • Народите в Турско. [Продължение]
    • стр. 618
    • стр. 619
    • стр. 620
    • стр. 621
    • За женския пол. [Продължение]
    • стр. 623
    • стр. 624
    • стр. 625
    • стр. 626
    • стр. 627
    • стр. 628
    • Око. Една черта из науката за хубавото.
    • стр. 630
    • стр. 631
    • стр. 632
    • стр. 633
    • Хрисовул.
    • стр. 635
    • Грях ли е или не.
    • стр. 637
    • стр. 638
    • стр. 639
    • стр. 640
   • Брой 21.
    • Трето упътване за българския език.
    • стр. 642
    • стр. 643
    • стр. 644
    • стр. 645
    • стр. 646
    • стр. 647
    • стр. 648
    • стр. 649
    • стр. 650
    • стр. 651
    • стр. 652
    • стр. 653
    • стр. 654
    • Народите в Турско. Българите.
    • стр. 656
    • стр. 657
    • стр. 658
    • стр. 659
    • стр. 660
    • стр. 661
    • Четирите възрасти. [Продължение]
    • стр. 663
    • стр. 664
    • стр. 665
    • Слово казано в Татарпазарджик.
    • стр. 667
    • стр. 668
    • Средство за съхранение на здравето.
    • стр. 670
    • стр. 671
    • стр. 672
   • Брой 22.
    • Обявление.
    • стр. 674
    • стр. 675
    • стр. 676
    • История на Француско-Пруската война.
    • стр. 678
    • стр. 679
    • стр. 680
    • стр. 681
    • стр. 682
    • стр. 683
    • стр. 684
    • стр. 685
    • стр. 686
    • стр. 687
    • стр. 688
    • стр. 689
    • стр. 690
    • Мъртвото и живото на земята.
    • стр. 692
    • стр. 693
    • стр. 694
    • стр. 695
    • стр. 696
    • стр. 697
    • стр. 698
    • стр. 699
    • стр. 700
    • стр. 701
    • стр. 702
    • стр. 703
    • стр. 704
   • Брой 23.
    • Себелюбието. [Продължение]
    • стр. 706
    • стр. 707
    • стр. 708
    • стр. 709
    • стр. 710
    • стр. 711
    • стр. 712
    • стр. 713
    • стр. 714
    • стр. 715
    • Мъртвото и живото на земята. [Продължение]
    • стр. 717
    • стр. 718
    • Една жертва на немското отчестволюбие.
    • стр. 720
    • стр. 721
    • стр. 722
    • стр. 723
    • стр. 724
    • стр. 725
    • стр. 726
    • стр. 727
    • стр. 728
    • стр. 729
    • стр. 730
    • стр. 731
    • стр. 732
    • стр. 733
    • стр. 734
    • стр. 735
    • стр. 736
   • Брой 24.
    • История на Француско-Пруската война. [Продължение]
    • стр. 738
    • стр. 739
    • стр. 740
    • стр. 741
    • стр. 742
    • стр. 743
    • стр. 744
    • стр. 745
    • стр. 746
    • стр. 747
    • Понятие за оптическия апарат у человека и за неговия механизъм.
    • стр. 749
    • стр. 750
    • стр. 751
    • стр. 752
    • стр. 753
    • стр. 754
    • стр. 755
    • Гимнастика на ума.
    • стр. 757
    • стр. 758
    • стр. 759
    • Да познаем себе си.
    • стр. 761
    • стр. 762
    • стр. 763
    • стр. 764
    • Ян Хус.
    • стр. 766
    • стр. 767
    • стр. 768
    • стр. 769
    • стр. 770
    • стр. 771
    • стр. 772
    • стр. 773
    • стр. 774
    • стр. 775
    • стр. 776
    • Женски избирания.
    • стр. 778
    • стр. 779
    • Равносметка на периодическото списание Читалище.
    • стр. 781
    • стр. 782
    • Съдържание.
  • Год. II, 1871.
   • Брой 1.
    • Скаска върху славяните въобще и върху българите в особенност.
    • стр. 2
    • стр. 3
    • стр. 4
    • стр. 5
    • стр. 6
    • стр. 7
    • стр. 8
    • стр. 9
    • стр. 10
    • стр. 11
    • стр. 12
    • стр. 13
    • стр. 14
    • стр. 15
    • стр. 16
    • стр. 17
    • стр. 18
    • Нещо за новата картина на Г.Н. Павлов на име Аспарух.
    • стр. 20
    • стр. 21
    • стр. 22
    • стр. 23
    • стр. 24
    • стр. 25
    • стр. 26
    • стр. 27
    • стр. 28
    • стр. 29
    • стр. 30
    • стр. 31
    • стр. 32
    • стр. 33
    • Възраждане на Патриаршеския епистоларен мемоар.
    • стр. 35
    • стр. 36
    • стр. 37
    • стр. 38
    • стр. 39
    • стр. 40
    • Македонска българска дружина.
    • стр. 42
    • стр. 43
    • стр. 44
    • стр. 45
    • стр. 46
    • стр. 47
    • стр. 48
   • Брой 2.
    • Скаска върху славяните въобще и върху българите в особенност. [Продължение]
    • стр. 50
    • стр. 51
    • стр. 52
    • стр. 53
    • стр. 54
    • История на Француско-Пруската война. [Продължение]
    • стр. 56
    • стр. 57
    • стр. 58
    • стр. 59
    • стр. 60
    • стр. 61
    • стр. 62
    • стр. 63
    • стр. 64
    • стр. 65
    • стр. 66
    • стр. 67
    • стр. 68
    • стр. 69
    • Животът на растението.
    • Езикът на животните.
    • стр. 72
    • стр. 73
    • стр. 74
    • Мисли.
    • За своеволното робство.
    • стр. 77
    • стр. 78
    • стр. 79
    • стр. 80
    • стр. 81
    • стр. 82
    • Възраждане на Патриаршеския епистоларен мемоар. [Продължение]
    • стр. 84
    • стр. 85
    • стр. 86
    • стр. 87
    • стр. 88
    • стр. 89
    • стр. 90
    • стр. 91
    • стр. 92
    • стр. 93
    • стр. 94
    • стр. 95
    • стр. 96
   • Брой 3.
    • Интернационал.
    • стр. 98
    • стр. 99
    • стр. 100
    • стр. 101
    • стр. 102
    • стр. 103
    • стр. 104
    • стр. 105
    • стр. 106
    • стр. 107
    • стр. 108
    • Реч, изговорена от Г.Т.Шишков при тържественото отваряне на българското народно Училище в Цариград.
    • стр. 110
    • стр. 111
    • стр. 112
    • стр. 113
    • стр. 114
    • сМлекопитанието на децата.
    • стр. 116
    • стр. 117
    • стр. 118
    • стр. 119
    • Защо разсъждаме криво.
    • стр. 121
    • стр. 122
    • стр. 123
    • стр. 124
    • стр. 125
    • стр. 126
    • За своеволното робство. [Продължение]
    • стр. 128
    • стр. 129
    • стр. 130
    • стр. 131
    • стр. 132
    • стр. 133
    • стр. 134
    • стр. 135
    • стр. 136
    • стр. 137
    • стр. 138
    • Възраждане на Патриаршеския епистоларен мемоар. [Продължение]
    • стр. 140
    • стр. 141
    • стр. 142
    • стр. 143
    • стр. 144
   • Брой 4.
    • Интернационал. [Продължение]
    • стр. 146
    • стр. 147
    • стр. 148
    • стр. 149
    • стр. 150
    • стр. 151
    • стр. 152
    • стр. 153
    • стр. 154
    • Химията в делата на селското стопанство.
    • стр. 156
    • стр. 157
    • стр. 158
    • стр. 159
    • стр. 160
    • стр. 161
    • стр. 162
    • Учителските събори.
    • стр. 164
    • стр. 165
    • стр. 166
    • стр. 167
    • стр. 168
    • стр. 169
    • стр. 170
    • стр. 171
    • стр. 172
    • стр. 173
    • стр. 174
    • стр. 175
    • стр. 176
    • стр. 177
    • стр. 178
    • Възраждане на Патриаршеския епистоларен мемоар. [Продължение]
    • стр. 180
    • стр. 181
    • стр. 182
    • стр. 183
    • стр. 184
    • стр. 185
    • стр. 186
    • стр. 187
    • стр. 188
    • стр. 189
    • стр. 190
    • стр. 181a
    • стр. 182a
   • Брой 5.
    • стр. 184a
    • Г-н Дринова теория за произхождението на българския народ.
    • стр. 186a
    • стр. 187a
    • стр. 188a
    • стр. 189a
    • стр. 190a
    • стр. 191
    • стр. 192
    • стр. 193
    • стр. 194
    • стр. 195
    • стр. 196
    • Производителността на човека.
    • стр. 198
    • стр. 199
    • стр. 200
    • стр. 201
    • От що пада ябълката.
    • стр. 203
    • стр. 204
    • стр. 205
    • Ползата, която бихме могли да извлечем от неприятелите си.
    • стр. 207
    • стр. 208
    • стр. 209
    • стр. 210
    • стр. 211
    • стр. 212
    • стр. 213
    • Черти от живота на лорд Байрон.
    • стр. 215
    • стр. 216
    • стр. 217
    • стр. 218
    • Възраждане на Патриаршеския епистоларен мемоар. [Продължение]
    • стр. 220
    • стр. 221
    • стр. 222
    • стр. 223
    • стр. 224
    • стр. 225
    • стр. 226
    • стр. 227
    • стр. 228
    • стр. 229
    • стр. 230
   • Брой 6.
    • Г-н Дринова теория за произхождението на българския народ. [Продължение]
    • стр. 232
    • стр. 233
    • стр. 234
    • стр. 235
    • стр. 236
    • стр. 237
    • Астрономията.
    • стр. 239
    • стр. 240
    • стр. 241
    • стр. 242
    • стр. 243
    • стр. 244
    • стр. 245
    • стр. 246
    • стр. 247
    • стр. 248
    • стр. 249
    • Глас българский или смесените епархии.
    • стр. 251
    • стр. 252
    • стр. 253
    • стр. 254
    • стр. 255
    • стр. 256
    • стр. 257
    • стр. 258
    • стр. 259
    • стр. 260
    • стр. 261
    • стр. 262
    • стр. 263
    • стр. 264
    • стр. 265
    • стр. 266
    • стр. 267
    • стр. 268
    • стр. 269
    • стр. 270
    • стр. 271
    • За изнамерването на сахатите за в джоб.
    • стр. 273
    • стр. 274
    • стр. 275
    • стр. 276
    • Възраждане на Патриаршеския епистоларен мемоар. [Продължение]
    • стр. 278
   • Брой 7.
    • Човеколюбието.
    • стр. 280
    • стр. 281
    • стр. 282
    • стр. 283
    • стр. 284
    • стр. 285
    • Своеволното робство.
    • стр. 287
    • стр. 288
    • стр. 289
    • стр. 290
    • стр. 291
    • стр. 292
    • стр. 293
    • стр. 294
    • стр. 295
    • За манастирите в Света гора.
    • стр. 297
    • стр. 298
    • стр. 299
    • стр. 300
    • стр. 301
    • стр. 302
    • стр. 303
    • стр. 304
    • стр. 305
    • Двамата пътешественици.
    • стр. 307
    • стр. 308
    • стр. 309
    • Вили или самодиви.
    • стр. 311
    • За изнамерването на сахатите за в джоб. [Продължение]
    • стр. 313
    • стр. 314
    • Вдовица [Стихотворение]
    • стр. 316
    • стр. 317
    • стр. 318
    • стр. 319
    • стр. 320
    • стр. 321
    • Учител.
    • стр. 323
    • стр. 324
    • стр. 325
    • стр. 326
   • Брой 8.
    • За храненето.
    • стр. 328
    • стр. 329
    • стр. 330
    • стр. 331
    • стр. 332
    • стр. 333
    • стр. 334
    • стр. 335
    • За манастирите в Света гора. [Продължение]
    • стр. 337
    • стр. 338
    • стр. 339
    • стр. 340
    • стр. 341
    • Хус и Лутер.
    • стр. 343
    • стр. 344
    • стр. 345
    • стр. 346
    • стр. 347
    • стр. 348
    • стр. 349
    • стр. 350
    • стр. 351
    • стр. 352
    • стр. 353
    • Учител. [Продължение]
    • стр. 355
    • Своеволното робство. [Продължение]
    • стр. 357
    • стр. 358
    • стр. 359
    • стр. 360
    • стр. 361
    • стр. 362
    • стр. 363
    • Откривателян на новия свят: Колумб.
    • стр. 365
    • стр. 366
    • стр. 367
    • Въздушни очаровления.
    • стр. 369
    • стр. 370
    • стр. 371
    • стр. 372
    • стр. 373
    • стр. 374
   • Брой 9.
    • Ян Хус. [Продължение]
    • стр. 376
    • стр. 377
    • стр. 378
    • стр. 379
    • стр. 380
    • стр. 381
    • стр. 382
    • стр. 383
    • стр. 384
    • стр. 385
    • стр. 386
    • стр. 387
    • стр. 388
    • стр. 389
    • стр. 390
    • стр. 391
    • стр. 392
    • стр. 393
    • стр. 394
    • стр. 395
    • стр. 396
    • За манастирите в Света гора. [Продължение]
    • стр. 398
    • стр. 399
    • стр. 400
    • Как да си минуваме живота.
    • стр. 402
    • стр. 403
    • стр. 404
    • стр. 405
    • Сомнамбулизъм.
    • стр. 407
    • стр. 408
    • стр. 409
    • Съгласование на въспитанието с развитието на душевните способности.
    • стр. 411
    • стр. 412
    • стр. 413
    • стр. 414
    • стр. 415
    • Житон и Федон или богатият и сиромахът.
    • стр. 417
    • стр. 418
    • стр. 419
    • стр. 420
    • стр. 421
    • стр. 422
   • Брой 10.
    • Мартин Лутер.
    • стр. 424
    • стр. 425
    • стр. 426
    • стр. 427
    • стр. 428
    • стр. 429
    • стр. 430
    • стр. 431
    • стр. 432
    • стр. 433
    • стр. 434
    • стр. 435
    • стр. 436
    • стр. 437
    • Орас Ман.
    • стр. 439
    • стр. 440
    • стр. 441
    • стр. 442
    • стр. 443
    • стр. 444
    • стр. 445
    • стр. 446
    • стр. 447
    • стр. 448
    • стр. 449
    • стр. 450
    • Значението на младежа в обществото.
    • стр. 452
    • стр. 453
    • стр. 454
    • стр. 455
    • стр. 456
    • стр. 457
    • стр. 458
    • стр. 459
    • Дворска граматика.
    • стр. 461
    • стр. 462
    • стр. 463
    • Из Братски труд.
    • Козаково сватуване.
    • стр. 466
    • стр. 467
    • стр. 468
    • стр. 469
    • стр. 470
   • Брой 11.
    • Мартин Лутер. [Продължение]
    • стр. 472
    • стр. 473
    • стр. 474
    • стр. 475
    • стр. 476
    • Труд и пестене.
    • стр. 478
    • стр. 479
    • стр. 480
    • стр. 481
    • стр. 482
    • стр. 483
    • стр. 484
    • стр. 485
    • стр. 486
    • стр. 487
    • стр. 488
    • стр. 489
    • стр. 490
    • стр. 491
    • стр. 492
    • стр. 493
    • Козаково сватуване. [Продължение]
    • стр. 495
    • стр. 496
    • стр. 497
    • стр. 498
    • стр. 499
    • стр. 500
    • Отговор на отговор.
    • стр. 502
    • стр. 503
    • стр. 504
    • стр. 505
    • стр. 506
    • стр. 507
    • Краткий очерк истории православних церквей болгарской, сербской румънской или молдо-влашкой.
    • стр. 509
    • стр. 510
    • стр. 511
    • стр. 512
    • стр. 513
    • стр. 514
    • стр. 515
    • Книжовност.
    • стр. 517
    • стр. 518
   • Брой 12.
    • Мартин Лутер. [Продължение]
    • стр. 520
    • стр. 521
    • стр. 522
    • стр. 523
    • стр. 524
    • стр. 525
    • стр. 526
    • стр. 527
    • стр. 528
    • стр. 529
    • стр. 530
    • стр. 531
    • Отговор на отговор. [Продължение]
    • стр. 533
    • стр. 534
    • стр. 535
    • стр. 536
    • стр. 537
    • стр. 538
    • Откровеност и благоразумие.
    • стр. 540
    • стр. 541
    • стр. 542
    • стр. 543
    • Един шпионин.
    • стр. 545
    • Независимост на човека от външните естествени условия.
    • стр. 547
    • стр. 548
    • стр. 549
    • стр. 550
    • стр. 551
    • стр. 552
    • стр. 553
    • Краткий очерк истории православних церквей болгарской, сербской румънской или молдо-влашкой. [Продължение]
    • стр. 555
    • стр. 556
    • стр. 557
    • стр. 558
    • стр. 559
    • стр. 560
    • стр. 561
    • стр. 562
    • Раскаяно мечище.
    • Ода по случай на възкачването на първи Български Народен Екзарх на екзарския трон в Цариград.
    • стр. 565
    • стр. 566
   • Брой 13.
    • За храненето и храната на човека.
    • стр. 568
    • стр. 569
    • стр. 570
    • стр. 571
    • стр. 572
    • стр. 573
    • стр. 574
    • стр. 575
    • стр. 576
    • стр. 577
    • стр. 578
    • Въглерода в природата.
    • стр. 580
    • стр. 581
    • стр. 582
    • стр. 583
    • стр. 584
    • стр. 585
    • Пътят към обогатяването.
    • стр. 587
    • стр. 588
    • стр. 589
    • стр. 590
    • стр. 591
    • стр. 592
    • стр. 593
    • стр. 594
    • Епизод из историята на Унията в 1864.
    • стр. 596
    • стр. 597
    • стр. 598
    • стр. 599
    • стр. 600
    • стр. 601
    • стр. 602
    • Най-щастливото време в живота.
    • стр. 604
    • стр. 605
    • Първа награда за съставянето на един учебник: Физическа география.
    • стр. 607
    • стр. 608
    • Папуанците в Австралия.
    • стр. 610
    • стр. 611
    • Китка (из Краледворската ръкопис).
    • Ягоди
    • стр. 614
   • Брой 14.
    • За храната.
    • стр. 616
    • стр. 617
    • стр. 618
    • стр. 619
    • стр. 620
    • стр. 621
    • стр. 622
    • стр. 623
    • стр. 624
    • стр. 625
    • стр. 626
    • стр. 627
    • За естествените причини, които са имали влияние на вървежа на цивилизацията в разни страни.
    • стр. 629
    • стр. 630
    • стр. 631
    • стр. 632
    • стр. 633
    • стр. 634
    • стр. 635
    • стр. 636
    • стр. 637
    • стр. 638
    • Развитък на българската философия.
    • стр. 640
    • стр. 641
    • стр. 642
    • стр. 643
    • стр. 644
    • стр. 645
    • Папуанците в Австралия. [Продължение]
    • стр. 647
    • стр. 648
    • стр. 649
    • Да ся неградим с плет, но с приятели.
    • стр. 651
    • стр. 652
    • Що е история?
    • стр. 654
    • стр. 655
    • стр. 656
    • стр. 657
    • стр. 658
    • стр. 659
    • стр. 660
    • Поетическо изкуство.
    • стр. 662
   • Брой 15.
    • За храната. [Продължение]
    • стр. 664
    • стр. 665
    • стр. 666
    • стр. 667
    • стр. 668
    • стр. 669
    • стр. 670
    • стр. 671
    • стр. 672
    • Геология.
    • стр. 674
    • стр. 675
    • стр. 676
    • стр. 677
    • стр. 678
    • стр. 679
    • стр. 680
    • стр. 681
    • Как да ся запазва добитъка през сухите години.
    • стр. 683
    • стр. 684
    • Нещо за морето.
    • стр. 686
    • стр. 687
    • стр. 688
    • стр. 689
    • Изнамирането на стъклото.
    • Няколко поговорки.
    • стр. 692
    • стр. 693
    • стр. 694
    • Папуанците в Австралия. [Продължение]
    • стр. 696
    • стр. 697
    • стр. 698
    • стр. 699
    • стр. 700
    • стр. 701
    • Поетическо изкуство. [Продължение]
    • стр. 703
    • Сън
    • стр. 705
    • стр. 706
    • стр. 707
    • За спомен но първата служба на Н. Блаженство Българский Патриарх.
    • стр. 709
    • стр. 710
   • Брой 16.
    • 11 май.
    • стр. 712
    • стр. 713
    • стр. 714
    • стр. 715
    • стр. 716
    • стр. 717
    • Труд. Пестенето и подразделението му.
    • стр. 719
    • стр. 720
    • стр. 721
    • стр. 722
    • стр. 723
    • стр. 724
    • стр. 725
    • стр. 726
    • Из историята на Съединените щати.
    • стр. 728
    • стр. 729
    • стр. 730
    • стр. 731
    • стр. 732
    • стр. 733
    • стр. 734
    • стр. 735
    • Нрави на тибетците.
    • стр. 737
    • стр. 738
    • стр. 739
    • стр. 740
    • стр. 741
    • стр. 742
    • Влиянието на месеца върху земята.
    • стр. 744
    • стр. 745
    • стр. 746
    • стр. 747
    • Старобългарски простонародни наименования на звездите и ветровете.
    • стр. 749
    • стр. 750
    • Различни
    • стр. 752
    • стр. 753
    • Библиография.
    • стр. 755
    • стр. 756
    • стр. 757
    • Ново усъвършенстване на телеграфа.
   • Брой 17.
    • Една стъпка напред
    • стр. 760
    • стр. 761
    • стр. 762
    • стр. 763
    • стр. 764
    • стр. 765
    • Театралните представления у нас.
    • стр. 767
    • стр. 768
    • стр. 769
    • стр. 770
    • стр. 771
    • стр. 772
    • стр. 773
    • стр. 774
    • По историята на Съединените щати. [Продължение]
    • стр. 776
    • стр. 777
    • стр. 778
    • стр. 779
    • стр. 780
    • стр. 781
    • стр. 782
    • Влиянието на месеца върху земята. [Продължение]
    • стр. 784
    • стр. 785
    • стр. 786
    • стр. 787
    • стр. 788
    • Нрави на тибетците. [Продължение]
    • стр. 790
    • стр. 791
    • стр. 792
    • стр. 793
    • стр. 794
    • Библиография.
    • стр. 796
    • стр. 797
    • стр. 798
    • стр. 799
    • Различни.
    • стр. 801
    • стр. 802
    • стр. 803
    • стр. 804
    • стр. 805
    • стр. 806
   • Брой 18.
    • Една стъпка напред.
    • стр. 808
    • стр. 809
    • стр. 810
    • стр. 811
    • стр. 812
    • Нещо за средните училища у другите народи и за училищното преподаване.
    • стр. 814
    • стр. 815
    • стр. 816
    • стр. 817
    • стр. 818
    • По историята на Съединените щати. [Продължение]
    • стр. 820
    • стр. 821
    • стр. 822
    • стр. 823
    • стр. 824
    • стр. 825
    • стр. 826
    • стр. 827
    • стр. 828
    • стр. 829
    • Нрави на тибетците. [Продължение]
    • стр. 831
    • стр. 832
    • стр. 833
    • стр. 834
    • стр. 835
    • Природата в българските народни песни и приказки.
    • стр. 837
    • стр. 838
    • стр. 839
    • стр. 840
    • стр. 841
    • стр. 842
    • стр. 843
    • стр. 844
    • стр. 845
    • Библиография.
    • стр. 847
    • стр. 848
    • Необходимо обяснение.
    • стр. 850
    • стр. 851
    • стр. 852
    • стр. 853
    • стр. 854
   • Брой 19.
    • Нещо за средните училища у другите народи и за училищното преподаване. [Продължение]
    • стр. 856
    • стр. 857
    • стр. 858
    • стр. 859
    • стр. 860
    • стр. 861
    • стр. 862
    • стр. 863
    • стр. 864
    • стр. 865
    • По историятата на Съединените щати. [Продължение]
    • стр. 867
    • стр. 868
    • стр. 869
    • стр. 870
    • стр. 871
    • стр. 872
    • стр. 873
    • Из английския живот.
    • стр. 875
    • стр. 876
    • стр. 877
    • стр. 878
    • стр. 879
    • стр. 880
    • стр. 881
    • стр. 882
    • За нравствеността у един народ.
    • стр. 884
    • стр. 885
    • стр. 886
    • стр. 887
    • стр. 888
    • стр. 889
    • Екзархията и читалище.
    • стр. 891
    • стр. 892
    • стр. 893
    • Библиография.
    • стр. 895
    • стр. 896
    • стр. 897
    • стр. 898
    • стр. 899
    • стр. 900
    • стр. 901
    • стр. 902
    • Известие.
    • стр. [2]
   • Брой 20.
    • Нещо за средните училища. [Продължение]
    • стр. 904
    • стр. 905
    • По народното образование в XIX столетие.
    • стр. 907
    • стр. 908
    • стр. 909
    • стр. 910
    • стр. 911
    • стр. 912
    • стр. 913
    • стр. 914
    • Из английския живот. [Продължение]
    • стр. 916
    • стр. 917
    • стр. 918
    • стр. 919
    • стр. 920
    • стр. 921
    • стр. 922
    • По историята на Съединените щати. [Продължение]
    • стр. 924
    • стр. 925
    • стр. 926
    • стр. 927
    • стр. 928
    • стр. 929
    • стр. 930
    • Влиянието на Луната върху хавата.
    • стр. 932
    • стр. 933
    • Геологията и нещо за нейните явления.
    • стр. 935
    • стр. 936
    • стр. 937
    • стр. 938
    • Библиография.
    • стр. 940
    • стр. 941
    • стр. 942
    • стр. 943
    • стр. 944
    • стр. 945
    • стр. 946
    • Произхождение на злото.
    • стр. 948
    • стр. 949
    • стр. 950
   • Брой 21.
    • По народното образование в XIX столетие. [Продължение]
    • стр. 952
    • стр. 953
    • стр. 954
    • стр. 955
    • стр. 956
    • стр. 957
    • стр. 958
    • стр. 959
    • По историята на Съединените щати. [Продължение]
    • стр. 961
    • стр. 962
    • стр. 963
    • стр. 964
    • стр. 965
    • стр. 966
    • стр. 967
    • стр. 968
    • Из английския живот. [Продължение]
    • стр. 970
    • стр. 971
    • стр. 972
    • стр. 973
    • стр. 974
    • стр. 975
    • стр. 976
    • Живота и смъртта.
    • стр. 978
    • стр. 979
    • стр. 980
    • стр. 981
    • Геологията и нещо за нейните явления. [Продължение]
    • стр. 983
    • стр. 984
    • стр. 985
    • Алеготия. Гръцкото духовенство и България.
    • стр. 987
    • стр. 988
    • стр. 989
    • стр. 990
    • стр. 991
    • стр. 992
    • Библиография.
    • стр. 994
    • стр. 995
    • Различни.
    • стр. 997
    • стр. 998
   • Брой 22.
    • По народното образование в XIX столетие. [Продължение]
    • стр. 1000
    • стр. 1001
    • стр. 1002
    • стр. 1003
    • стр. 1004
    • стр. 1005
    • стр. 1006
    • стр. 1007
    • По историята на Съединените щати. [Продължение]
    • стр. 1009
    • стр. 1010
    • стр. 1011
    • стр. 1012
    • стр. 1013
    • стр. 1014
    • Из английския живот. [Продължение]
    • стр. 1016
    • стр. 1017
    • стр. 1018
    • стр. 1019
    • стр. 1020
    • стр. 1021
    • Геологията и нещо за нейните явления. [Продължение]
    • стр. 1023
    • стр. 1024
    • стр. 1025
    • стр. 1026
    • Индиеца.
    • стр. 1028
    • стр. 1029
    • стр. 1030
    • Характеристически най-главен знак на славянските езици въобще и на българския особено.
    • стр. 1032
    • стр. 1033
    • стр. 1034
    • Производство на сиренето.
    • стр. 1036
    • стр. 1037
    • стр. 1038
    • Цар Борис и идолопоклонниците.
    • стр. 1040
    • стр. 1041
    • стр. 1042
    • Библиография.
    • стр. 1044
    • стр. 1045
    • стр. 1046
   • Брой 23.
    • По народното образование в XIX столетие. [Продължение]
    • стр. 1048
    • стр. 1049
    • стр. 1050
    • стр. 1051
    • стр. 1052
    • стр. 1053
    • стр. 1054
    • По историята на Съединените щати. [Продължение]
    • стр. 1056
    • стр. 1057
    • стр. 1058
    • стр. 1059
    • стр. 1060
    • стр. 1061
    • стр. 1062
    • Китоловството.
    • стр. 1064
    • стр. 1065
    • стр. 1066
    • стр. 1067
    • стр. 1068
    • стр. 1069
    • стр. 1070
    • стр. 1071
    • стр. 1072
    • Папството.
    • стр. 1074
    • стр. 1075
    • стр. 1076
    • стр. 1077
    • стр. 1078
    • стр. 1079
    • стр. 1080
    • стр. 1081
    • Производство на сиренето. [Продължение]
    • стр. 1083
    • стр. 1084
    • Изображения от гръмотевицата.
    • стр. 1086
    • стр. 1087
    • Нещо за меланхолията.
    • стр. 1089
    • Библиография.
    • стр. 1091
    • стр. 1092
    • стр. 1093
    • стр. 1094
   • Брой 24.
    • По историята на Съединените щати. [Продължение]
    • стр. 1096
    • стр. 1097
    • стр. 1198
    • стр. 1199
    • стр. 1100
    • стр. 1101
    • стр. 1102
    • стр. 1103
    • стр. 1104
    • стр. 1105
    • стр. 1106
    • стр. 1107
    • Папството. [Продължение]
    • стр. 1109
    • стр. 1110
    • стр. 1111
    • стр. 1112
    • стр. 1113
    • стр. 1114
    • стр. 1115
    • стр. 1116
    • стр. 1117
    • стр. 1118
    • стр. 1119
    • стр. 1120
    • Понятия из политическата икономия.
    • стр. 1122
    • стр. 1123
    • стр. 1124
    • стр. 1125
    • стр. 1126
    • стр. 1127
    • стр. 1128
    • Нова полза от кукурузата.
    • Голямото въздушно пътуване.
    • стр. 1131
    • стр. 1132
    • стр. 1133
    • стр. 1134
    • стр. 1135
    • стр. 1136
    • стр. 1137
    • Равносметка на повременното списание Читалище.
    • Съдържание на повременното списание Читалище за Година II.
    • стр. 1140
  • Год. III, 1872.
   • Към спомоществователите на Читалище.
    • стр. II
    • стр. III
    • стр. IV
    • стр. V
    • стр. VI
    • стр. VII
    • стр. VIII
   • Брой 1.
    • Лорд Станфорд.
    • стр. 2
    • стр. 3
    • стр. 4
    • стр. 5
    • стр. 6
    • стр. 7
    • стр. 8
    • стр. 9
    • Маршал Де Молтке в Турция.
    • стр. 11
    • стр. 12
    • стр. 13
    • стр. 14
    • За възпитанието на децата.
    • стр. 16
    • стр. 17
    • стр. 18
    • стр. 19
    • стр. 20
    • стр. 21
    • стр. 22
    • стр. 23
    • стр. 24
    • стр. 25
    • стр. 26
    • Разкошността у нас.
    • стр. 28
    • стр. 29
    • стр. 30
    • Днешното състояние.
    • стр. 32
    • стр. 33
    • По женското образование.
    • стр. 35
    • стр. 36
    • стр. 37
    • стр. 38
    • стр. 39
    • Естествена история.
    • стр. 41
    • стр. 42
    • Паякът.
    • стр. 44
    • стр. 45
    • Описание на Ява.
    • стр. 47
    • стр. 48
    • Раймонд и Марияна. (Повест)
    • стр. 50
    • стр. 51
    • стр. 52
    • стр. 53
    • стр. 54
    • стр. 55
    • стр. 56
    • стр. 57
    • стр. 58
    • стр. 59
    • Турците в Европа и техните боеве.
    • стр. 61
    • стр. 62
    • стр. 63
    • стр. 64
    • стр. 65
    • стр. 66
    • Нещо за училищата и учителите.
    • стр. 68
    • стр. 69
    • стр. 70
    • стр. 71
    • стр. 72
    • стр. 73
    • Вестниците.
    • стр. 75
    • стр. 76
    • Нещо за преводите.
    • стр. 78
    • стр. 79
    • стр. 80
    • стр. 81
    • Критика.
    • стр. 83
    • стр. 84
    • стр. 85
    • Библиография.
    • стр. 87
    • стр. 88
   • Брой 2.
    • Лъв V и българите.
    • стр. 100
    • стр. 101
    • стр. 102
    • стр. 103
    • стр. 104
    • стр. 105
    • стр. 106
    • стр. 107
    • стр. 108
    • стр. 109
    • стр. 110
    • стр. 111
    • стр. 112
    • стр. 113
    • стр. 114
    • стр. 115
    • стр. 116
    • стр. 117
    • стр. 118
    • Длъжността и гражданинът.
    • стр. 120
    • стр. 121
    • стр. 122
    • стр. 123
    • стр. 124
    • стр. 125
    • стр. 126
    • стр. 127
    • стр. 128
    • стр. 129
    • стр. 130
    • Полза от сдружаването.
    • стр. 132
    • стр. 133
    • стр. 134
    • стр. 135
    • стр. 136
    • стр. 137
    • стр. 138
    • стр. 139
    • стр. 140
    • Земеделието.
    • стр. 142
    • стр. 143
    • стр. 144
    • Юначеството на една отцелюбива дъщеря. (Исторически разказ)
    • стр. 146
    • стр. 147
    • стр. 148
    • стр. 149
    • стр. 150
    • Размишления за женския пол.
    • стр. 152
    • стр. 153
    • стр. 154
    • стр. 155
    • Двете най-хубави гранки. Вярата и съгласието.
    • стр. 157
    • стр. 158
    • стр. 159
    • стр. 160
    • стр. 161
    • стр. 162
    • стр. 163
    • стр. 164
    • стр. 165
    • стр. 166
    • Описание на град Прилеп и околностите му, на молебните и учебните му заведения.
    • стр. 168
    • стр. 169
    • стр. 170
    • стр. 171
    • стр. 172
    • стр. 173
    • стр. 174
    • стр. 175
    • Нещо за българското правописание.
    • стр. 177
    • стр. 178
    • стр. 179
    • стр. 180
    • стр. 181
    • стр. 182
    • Физиката.
    • стр. 184
    • Нравствеността.
    • стр. 186
    • Два поета в сравнение. Станко Враз и Верешмарти.
    • стр. 188
    • стр. 189
    • стр. 190
    • Две чужди книги.
    • стр. 192
    • стр. 193
    • стр. 194
   • Брой 3.
    • Лъв V и българите. [Продължение]
    • стр. 196
    • стр. 197
    • стр. 198
    • стр. 199
    • стр. 200
    • стр. 201
    • стр. 202
    • стр. 203
    • стр. 204
    • стр. 205
    • стр. 206
    • стр. 207
    • стр. 208
    • стр. 209
    • стр. 210
    • стр. 211
    • стр. 212
    • стр. 213
    • стр. 214
    • стр. 215
    • стр. 216
    • стр. 217
    • стр. 218
    • стр. 219
    • Папството. [Продължение]
    • стр. 221
    • стр. 222
    • стр. 223
    • стр. 224
    • стр. 225
    • стр. 226
    • стр. 227
    • стр. 228
    • стр. 229
    • стр. 230
    • стр. 231
    • стр. 232
    • стр. 233
    • стр. 234
    • стр. 235
    • стр. 236
    • стр. 237
    • стр. 238
    • Забележка.
    • стр. 240
    • стр. 241
    • стр. 242
    • стр. 243
    • стр. 244
    • Черна гора и черногорците.
    • стр. 246
    • стр. 247
    • стр. 248
    • стр. 249
    • стр. 250
    • стр. 251
    • стр. 252
    • стр. 253
    • стр. 254
    • стр. 255
    • стр. 256
    • стр. 257
    • Рождество Христово
    • стр. 259
    • стр. 260
    • стр. 261
    • стр. 262
    • Празнуване на Рождество Христово в Северните народи.
    • стр. 264
    • стр. 265
    • стр. 266
    • Ангорските кози.
    • стр. 268
    • стр. 269
    • Диарбекир.
    • стр. 271
    • стр. 272
    • стр. 273
    • стр. 274
    • За красноречието.
    • стр. 276
    • стр. 277
    • стр. 278
    • За телесното пригодявание на децата.
    • стр. 280
    • стр. 281
    • стр. 282
    • стр. 283
    • Една златна дума.
    • стр. 285
    • Нови сведения за модите.
    • стр. 287
    • Доброто употребение на времето.
    • стр. 289
    • стр. 290
   • Брой 4.
    • Гърците, латините и българите в началото на XIII-то столетие.
    • стр. 292
    • стр. 293
    • стр. 294
    • стр. 295
    • стр. 296
    • стр. 297
    • стр. 298
    • стр. 299
    • стр. 300
    • стр. 301
    • стр. 302
    • стр. 303
    • стр. 304
    • стр. 305
    • стр. 306
    • стр. 307
    • стр. 308
    • стр. 309
    • стр. 310
    • стр. 311
    • Папството. [Продължение]
    • стр. 313
    • стр. 314
    • стр. 315
    • стр. 316
    • стр. 317
    • стр. 318
    • стр. 319
    • стр. 320
    • стр. 321
    • стр. 322
    • стр. 323
    • стр. 324
    • стр. 325
    • стр. 326
    • стр. 327
    • Длъжността и гражданинът. [Продължение]
    • стр. 329
    • стр. 330
    • стр. 331
    • стр. 332
    • стр. 333
    • стр. 334
    • стр. 335
    • стр. 336
    • стр. 337
    • стр. 338
    • стр. 339
    • стр. 340
    • стр. 341
    • стр. 342
    • стр. 343
    • Раймонд и Марияна. [Продължение]
    • стр. 345
    • стр. 346
    • стр. 347
    • стр. 348
    • стр. 349
    • стр. 350
    • стр. 351
    • стр. 352
    • стр. 353
    • стр. 354
    • Двойното движение на земята.
    • стр. 356
    • стр. 357
    • стр. 358
    • стр. 359
    • стр. 360
    • стр. 361
    • стр. 362
    • Любопитности от естествената история.
    • стр. 364
    • стр. 365
    • Смях и плач.
    • стр. 367
    • стр. 368
    • стр. 369
    • стр. 370
    • стр. 371
    • стр. 372
    • Двата календара.
    • стр. 374
    • стр. 375
    • Нови книги.
    • стр. 377
    • стр. 378
    • стр. 379
    • стр. 380
    • стр. 381
    • стр. 382
    • стр. 383
    • стр. 384
   • Брой 5.
    • България под турското господарувание.
    • стр. 386
    • стр. 387
    • стр. 388
    • стр. 389
    • стр. 390
    • стр. 391
    • стр. 392
    • стр. 393
    • стр. 394
    • стр. 395
    • стр. 396
    • стр. 397
    • стр. 398
    • стр. 399
    • стр. 400
    • стр. 401
    • стр. 402
    • стр. 403
    • стр. 404
    • стр. 405
    • стр. 406
    • стр. 407
    • стр. 408
    • стр. 409
    • Нещо за топлината и обяснение на някои от нейните действия.
    • стр. 411
    • стр. 412
    • стр. 413
    • стр. 414
    • стр. 415
    • стр. 416
    • стр. 417
    • стр. 418
    • стр. 419
    • стр. 420
    • Изборът на книги за прочитане.
    • стр. 422
    • стр. 423
    • стр. 424
    • стр. 425
    • стр. 426
    • Описание на град Прилеп и околностите му, на молебните и учебните му заведения. [Продължение]
    • стр. 428
    • стр. 429
    • стр. 430
    • стр. 431
    • стр. 432
    • стр. 433
    • Раймонд и Марияна. [Продължение]
    • стр. 435
    • стр. 436
    • стр. 437
    • стр. 438
    • стр. 439
    • стр. 440
    • стр. 441
    • стр. 442
    • Няколко думи върху земеделието.
    • стр. 444
    • стр. 445
    • стр. 446
    • стр. 447
    • От селското и домашното стопанство.
    • стр. 449
    • стр. 450
    • стр. 451
    • стр. 452
    • стр. 453
    • Характеристически най-главен знак на славянските езици въобще и на българския особено. [Продължение]
    • стр. 455
    • стр. 456
    • стр. 457
    • стр. 458
    • стр. 459
    • стр. 460
    • Естествената и политическата история.
    • стр. 462
    • стр. 463
    • Труд и работа.
    • стр. 465
    • Одрин.
    • стр. 467
    • стр. 468
    • стр. 469
    • стр. 470
    • стр. 471
    • Англия и англичаните.
    • стр. 473
    • стр. 474
    • стр. 475
    • стр. 476
    • Нови книги.
    • стр. 478
    • стр. 479
    • стр. 480
    • стр. 481
    • стр. 482
   • Брой 6.
    • България под турското господарувание. [Продължение]
    • стр. 484
    • стр. 485
    • стр. 486
    • стр. 487
    • стр. 488
    • стр. 489
    • стр. 490
    • стр. 491
    • стр. 492
    • стр. 493
    • стр. 494
    • стр. 495
    • стр. 496
    • стр. 497
    • стр. 498
    • стр. 499
    • стр. 500
    • стр. 501
    • стр. 502
    • стр. 503
    • стр. 504
    • стр. 505
    • стр. 506
    • стр. 507
    • Нещо за топлината и обяснение на някои от нейните действия. [Продължение]
    • стр. 509
    • стр. 510
    • стр. 511
    • стр. 512
    • стр. 513
    • стр. 514
    • стр. 515
    • стр. 516
    • стр. 517
    • стр. 518
    • стр. 519
    • Чехия.
    • стр. 521
    • стр. 522
    • стр. 523
    • стр. 524
    • стр. 525
    • стр. 526
    • стр. 527
    • Какво нещо е солидарност.
    • стр. 529
    • стр. 530
    • стр. 531
    • стр. 532
    • Величието на океана.
    • стр. 534
    • стр. 535
    • Книжевност.
    • стр. 537
    • стр. 538
    • стр. 539
    • стр. 540
    • стр. 541
    • стр. 542
    • Песен за пролетта.
    • стр. 544
    • стр. 545
    • стр. 546
    • стр. 547
    • стр. 548
    • стр. 549
    • стр. 550
    • Чумата на рогатите животни.
    • стр. 552
    • стр. 553
    • стр. 554
    • стр. 555
    • стр. 556
    • стр. 557
    • стр. 558
    • Науката.
    • Произхождението на человеческата индустрия.
    • Самоотхвърлянето на властта.
    • стр. 562
    • стр. 563
    • За писмото и книгите.
    • стр. 565
    • стр. 566
    • Соломон дьо Ко. Първи изобретател на паровата машина.
    • стр. 568
    • стр. 569
    • стр. 570
    • стр. 571
    • Към онези що искат да са първи.
    • стр. 573
    • стр. 574
    • стр. 575
    • стр. 576
    • стр. 577
    • Подаръци.
   • Брой 7.
    • Гърците, латините и българите в началото на XIII-то столетие. [Продължение]
    • стр. 580
    • стр. 581
    • стр. 582
    • стр. 583
    • стр. 584
    • стр. 585
    • стр. 586
    • стр. 587
    • стр. 588
    • стр. 589
    • стр. 590
    • стр. 591
    • стр. 592
    • стр. 593
    • стр. 594
    • стр. 595
    • Трябва ли да бъдем здрави, за да бъдем полезни.
    • стр. 597
    • стр. 598
    • стр. 599
    • стр. 600
    • стр. 601
    • стр. 602
    • стр. 603
    • стр. 604
    • Помагай си сам.
    • стр. 606
    • стр. 607
    • стр. 608
    • стр. 609
    • стр. 610
    • стр. 611
    • стр. 612
    • стр. 613
    • стр. 614
    • стр. 615
    • стр. 616
    • стр. 617
    • стр. 618
    • стр. 619
    • По възпитанието на жените.
    • стр. 621
    • стр. 622
    • стр. 623
    • стр. 624
    • стр. 625
    • стр. 626
    • стр. 627
    • стр. 628
    • стр. 629
    • стр. 630
    • Каменните въглища.
    • стр. 632
    • стр. 633
    • стр. 634
    • стр. 635
    • стр. 636
    • стр. 637
    • стр. 638
    • стр. 639
    • стр. 640
    • стр. 641
    • Ювенал. Римски сатирик.
    • стр. 643
    • стр. 644
    • стр. 645
    • стр. 646
    • стр. 647
    • стр. 648
    • стр. 649
    • стр. 650
    • Кукумявката.
    • стр. 652
    • стр. 653
    • стр. 654
    • Слово сказано в българското читалище на Цариград.
    • стр. 656
    • стр. 657
    • стр. 658
    • стр. 659
    • стр. 660
    • стр. 661
    • Критика.
    • стр. 663
    • стр. 664
    • стр. 665
    • стр. 666
    • стр. 667
    • стр. 668
    • стр. 669
    • стр. 670
    • стр. 671
    • Юда Искариот.
    • стр. 673
    • стр. 674
   • Брой 8.
    • Отговор на Г.Дриновата критика върху нашата История Българска.
    • стр. 676
    • стр. 677
    • стр. 678
    • стр. 679
    • стр. 680
    • стр. 681
    • стр. 682
    • стр. 683
    • стр. 684
    • стр. 685
    • стр. 686
    • стр. 687
    • стр. 688
    • стр. 689
    • стр. 690
    • стр. 691
    • стр. 692
    • стр. 693
    • стр. 694
    • стр. 695
    • стр. 696
    • стр. 697
    • стр. 698
    • стр. 699
    • стр. 700
    • стр. 701
    • стр. 702
    • стр. 703
    • стр. 704
    • стр. 705
    • стр. 706
    • стр. 707
    • стр. 708
    • стр. 709
    • стр. 710
    • стр. 711
    • стр. 712
    • стр. 713
    • стр. 714
    • стр. 715
    • стр. 716
    • стр. 717
    • стр. 718
    • стр. 719
    • стр. 720
    • стр. 721
    • Кратки разкази за природата.
    • стр. 723
    • стр. 724
    • стр. 725
    • стр. 726
    • За копринарството.
    • стр. 728
    • стр. 729
    • стр. 730
    • стр. 731
    • стр. 732
    • стр. 733
    • стр. 734
    • Кратки очерки върху природата и народите в Европа.
    • стр. 736
    • стр. 737
    • стр. 738
    • стр. 739
    • стр. 740
    • стр. 741
    • стр. 742
    • стр. 743
    • стр. 744
    • стр. 745
    • Критика.
    • стр. 747
    • стр. 748
    • стр. 749
    • стр. 750
    • стр. 751
    • стр. 752
    • стр. 753
    • стр. 754
    • стр. 755
    • стр. 756
    • стр. 757
    • стр. 758
    • За правото.
    • стр. 760
    • стр. 761
    • стр. 762
    • стр. 763
    • стр. 764
    • стр. 765
    • Бъди полезен.
    • стр. 767
    • стр. 768
    • Жеравът.
    • стр. 770
   • Брой 9.
    • Гърците, латините и българите в началото на XIII-то столетие. [Продължение]
    • стр. 772
    • стр. 773
    • стр. 774
    • стр. 775
    • стр. 776
    • стр. 777
    • стр. 778
    • стр. 779
    • стр. 780
    • стр. 781
    • стр. 782
    • стр. 783
    • стр. 784
    • стр. 785
    • стр. 786
    • стр. 787
    • стр. 788
    • стр. 789
    • стр. 790
    • стр. 791
    • стр. 792
    • Кратки очерки върху природата и народите в Европа. [Продължение]
    • стр. 794
    • стр. 795
    • стр. 796
    • стр. 797
    • стр. 798
    • стр. 799
    • стр. 800
    • стр. 801
    • стр. 802
    • стр. 803
    • стр. 804
    • стр. 805
    • стр. 806
    • стр. 807
    • стр. 808
    • стр. 809
    • стр. 810
    • стр. 811
    • стр. 812
    • стр. 813
    • стр. 814
    • стр. 815
    • стр. 816
    • За копринарството. [Продължение]
    • стр. 818
    • стр. 819
    • стр. 820
    • стр. 821
    • стр. 822
    • стр. 823
    • стр. 824
    • стр. 825
    • стр. 826
    • Две думи поради програмите на Габровските училища.
    • стр. 828
    • стр. 829
    • стр. 830
    • стр. 831
    • Помагай си сам. [Продължение]
    • стр. 833
    • стр. 834
    • стр. 835
    • стр. 836
    • стр. 837
    • стр. 838
    • стр. 839
    • стр. 840
    • стр. 841
    • стр. 842
    • стр. 843
    • Природните науки като средство за образование и просвещение.
    • стр. 845
    • стр. 846
    • Поясите на земята.
    • стр. 848
    • стр. 849
    • стр. 850
    • стр. 851
    • стр. 852
    • стр. 853
    • стр. 854
    • стр. 855
    • стр. 856
    • стр. 857
    • Диваците на Борнео.
    • Нови книги.
    • стр. 860
    • стр. 861
    • стр. 862
    • стр. 863
    • стр. 864
    • Писмо до читалището.
    • стр. 866
   • Брой 10.
    • Николай Коперник.
    • стр. 868
    • стр. 869
    • стр. 870
    • стр. 871
    • стр. 872
    • стр. 873
    • стр. 874
    • стр. 875
    • стр. 876
    • стр. 877
    • Кратки очерки върху природата и народите в Европа. [Продължение]
    • стр. 879
    • стр. 880
    • стр. 881
    • стр. 882
    • стр. 883
    • стр. 884
    • стр. 885
    • Причини, по които според Цимерман не са все еднакви умствените способности у хората.
    • стр. 887
    • стр. 888
    • стр. 889
    • стр. 890
    • стр. 891
    • стр. 892
    • стр. 893
    • стр. 894
    • Сиромаси сме, какво ще правим.
    • стр. 896
    • стр. 897
    • стр. 898
    • стр. 899
    • стр. 900
    • стр. 901
    • За копринарството. [Продължение]
    • стр. 903
    • стр. 904
    • стр. 905
    • стр. 906
    • стр. 907
    • стр. 908
    • стр. 909
    • стр. 910
    • стр. 911
    • стр. 912
    • стр. 913
    • Пловдив - събуждането на българите.
    • стр. 915
    • стр. 916
    • стр. 917
    • стр. 918
    • стр. 919
    • стр. 920
    • стр. 921
    • стр. 922
    • стр. 923
    • стр. 924
    • стр. 925
    • стр. 926
    • Беснотата и побеснелите кучета.
    • стр. 928
    • стр. 929
    • стр. 930
    • стр. 931
    • стр. 932
    • стр. 933
    • стр. 934
    • стр. 935
    • Изворът на белоногата.
    • стр. 937
    • стр. 938
    • стр. 939
    • стр. 940
    • стр. 941
    • стр. 942
    • Описание на Древна или Стара Македония.
    • стр. 944
    • стр. 945
    • стр. 946
    • стр. 947
    • стр. 948
    • стр. 949
    • стр. 950
    • стр. 951
    • стр. 952
    • стр. 953
    • Ганка, Чехский Книжовник.
    • стр. 955
    • стр. 956
    • стр. 957
    • стр. 958
    • Важно наумяване.
    • стр. 960
    • стр. 961
    • стр. 962
   • Брой 11.
    • Гърците, латините и българите в началото на XIII-то столетие. [Продължение]
    • стр. 964
    • стр. 965
    • стр. 966
    • стр. 967
    • стр. 968
    • стр. 969
    • стр. 970
    • стр. 971
    • стр. 972
    • стр. 973
    • стр. 974
    • стр. 975
    • стр. 976
    • стр. 977
    • стр. 978
    • стр. 979
    • стр. 980
    • Значението на двете думи на Г.Н.Бончена поради програмата на Габровските училища.
    • стр. 982
    • стр. 983
    • стр. 984
    • стр. 985
    • стр. 986
    • стр. 987
    • стр. 988
    • стр. 989
    • Една стъпка напред в науката.
    • стр. 991
    • стр. 992
    • Как да се учи по тази азбука.
    • стр. 994
    • стр. 995
    • Кратки очерки върху природата и народите в Европа. [Продължение]
    • стр. 997
    • стр. 998
    • стр. 999
    • стр. 1000
    • стр. 1001
    • стр. 1002
    • стр. 1003
    • стр. 1004
    • стр. 1005
    • стр. 1006
    • стр. 1007
    • стр. 1008
    • стр. 1009
    • Български език.
    • стр. 1011
    • стр. 1012
    • стр. 1013
    • стр. 1014
    • стр. 1015
    • стр. 1016
    • стр. 1017
    • стр. 1018
    • стр. 1019
    • стр. 1020
    • стр. 1021
    • стр. 1022
    • стр. 1023
    • стр. 1024
    • стр. 1025
    • стр. 1026
    • стр. 1027
    • стр. 1028
    • стр. 1029
    • стр. 1030
    • стр. 1031
    • стр. 1032
    • стр. 1033
    • Бойка войвода.
    • стр. 1035
    • стр. 1036
    • стр. 1037
    • стр. 1038
    • стр. 1039
    • стр. 1040
    • стр. 1041
    • стр. 1042
    • Атила.
    • стр. 1044
    • стр. 1045
    • стр. 1046
    • стр. 1047
    • По възпитанието на децата.
    • стр. 1049
    • стр. 1050
    • стр. 1051
    • стр. 1052
    • стр. 1053
    • стр. 1054
    • стр. 1055
    • Ключ на науката или обяснение на всекидневните явления в природата.
    • стр. 1057
    • стр. 1058
   • Брой 12.
    • Гърците, латините и българите в началото на XIII-то столетие. [Продължение]
    • стр. 1060
    • стр. 1061
    • стр. 1062
    • стр. 1063
    • стр. 1064
    • стр. 1065
    • стр. 1066
    • стр. 1067
    • стр. 1068
    • стр. 1069
    • стр. 1070
    • стр. 1071
    • стр. 1072
    • стр. 1073
    • стр. 1074
    • стр. 1075
    • стр. 1076
    • стр. 1077
    • стр. 1078
    • стр. 1079
    • стр. 1080
    • стр. 1081
    • стр. 1082
    • стр. 1083
    • стр. 1084
    • стр. 1085
    • стр. 1086
    • стр. 1087
    • стр. 1088
    • стр. 1089
    • стр. 1090
    • стр. 1091
    • стр. 1092
    • стр. 1093
    • стр. 1094
    • стр. 1095
    • стр. 1096
    • стр. 1097
    • стр. 1098
    • стр. 1099
    • стр. 1100
    • стр. 1101
    • Кратки очерки върху природата и народите в Европа. [Продължение]
    • стр. 1103
    • стр. 1104
    • стр. 1105
    • стр. 1106
    • стр. 1107
    • стр. 1108
    • стр. 1109
    • стр. 1110
    • стр. 1111
    • стр. 1112
    • стр. 1113
    • Завражена (Из Шевченко)
    • стр. 1115
    • стр. 1116
    • стр. 1117
    • стр. 1118
    • стр. 1119
    • Как се умножава сиромашията.
    • стр. 1121
    • стр. 1122
    • стр. 1123
    • стр. 1124
    • Дългожизненост. Живот и здраве.
    • стр. 1126
    • стр. 1127
    • стр. 1128
    • Хигиената на женитбата.
    • стр. 1130
    • стр. 1131
    • Растенията.
    • стр. 1133
    • стр. 1134
    • Ескимосите.
    • Горестни припомнения.
    • стр. 1137
    • стр. 1138
    • стр. 1139
    • стр. 1140
    • стр. 1141
    • Жителите на нашите уста.
    • стр. 1143
    • Към читателите на Читалище.
    • стр. 1145
    • стр. 1146
    • стр. 1147
    • стр. 1148
    • Равносметка на повременното списание Читалище, Год. III
    • Спомоществования на повременното списание Читалище, Год. III
    • Съдържание на повременното списание Читалище, Год. III
    • стр. 1152
    • стр. 1153
    • Извинение.
  • Год. IV, 1874.
   • Брой 1.
    • Славянската взаимност.
    • стр. 4
    • стр. 5
    • стр. 6
    • стр. 7
    • стр. 8
    • стр. 9
    • стр. 10
    • стр. 11
    • стр. 12
    • Нравоучение и нравоучители.
    • стр. 14
    • стр. 15
    • стр. 16
    • стр. 17
    • стр. 18
    • стр. 19
    • стр. 20
    • стр. 21
    • Критика.
    • стр. 23
    • стр. 24
    • стр. 25
    • стр. 26
    • стр. 27
    • Смес.
    • стр. 29
    • стр. 30
    • стр. 31
    • стр. 32
   • Брой 2.
    • Славянската взаимност. [Продължение]
    • стр. 34
    • стр. 35
    • стр. 36
    • стр. 37
    • стр. 38
    • стр. 39
    • Природна част.
    • стр. 41
    • стр. 42
    • стр. 43
    • стр. 44
    • стр. 45
    • стр. 46
    • стр. 47
    • стр. 48
    • стр. 49
    • стр. 50
    • Критика.
    • стр. 52
    • стр. 53
    • стр. 54
    • стр. 55
    • стр. 56
    • стр. 57
    • стр. 58
    • Смес.
    • стр. 60
    • стр. 61
    • стр. 62
    • стр. 63
    • стр. 64
   • Брой 3.
    • Хигиената.
    • стр. 66
    • стр. 67
    • стр. 68
    • стр. 69
    • стр. 70
    • стр. 71
    • стр. 72
    • Природна част. [Продължение]
    • стр. 74
    • стр. 75
    • стр. 76
    • стр. 77
    • стр. 78
    • стр. 79
    • стр. 80
    • стр. 81
    • стр. 82
    • стр. 83
    • стр. 84
    • стр. 85
    • стр. 86
    • Критика.
    • стр. 88
    • стр. 89
    • стр. 90
    • стр. 91
    • Смес.
    • стр. 93
    • стр. 94
    • стр. 95
    • стр. 96
   • Брой 4.
    • Славянската взаимност. [Продължение]
    • стр. 98
    • стр. 99
    • стр. 100
    • стр. 101
    • стр. 102
    • стр. 103
    • стр. 104
    • Природна част. [Продължение]
    • стр. 106
    • стр. 107
    • стр. 108
    • стр. 109
    • стр. 110
    • стр. 111
    • стр. 112
    • стр. 113
    • стр. 114
    • стр. 115
    • стр. 116
    • стр. 117
    • стр. 118
    • стр. 119
    • Критика.
    • стр. 121
    • стр. 122
    • стр. 123
    • стр. 124
    • стр. 125
    • стр. 126
    • стр. 127
    • Смес.
   • Брой 5.
    • Исторически погжлед върху природните науки.
    • стр. 130
    • стр. 131
    • стр. 132
    • стр. 133
    • стр. 134
    • стр. 135
    • стр. 136
    • Природна част. [Продължение]
    • стр. 138
    • стр. 139
    • стр. 140
    • Ливингстън, Велекеят пътешественик по Африка.
    • стр. 142
    • стр. 143
    • стр. 144
    • стр. 145
    • стр. 146
    • Плутарх и писанията му.
    • стр. 148
    • стр. 149
    • Слънцето.
    • стр. 151
    • стр. 152
    • стр. 153
    • стр. 154
    • Нашата книжнина.
    • стр. 156
    • стр. 157
    • Книжевни вести.
    • стр. 159
    • стр. 160
   • Брой 6.
    • Историята на човека. [Продължение]
    • стр. 162
    • стр. 163
    • стр. 164
    • стр. 165
    • стр. 166
    • стр. 167
    • стр. 168
    • стр. 169
    • стр. 170
    • Природна част. [Продължение]
    • стр. 172
    • стр. 173
    • стр. 174
    • стр. 175
    • стр. 176
    • стр. 177
    • стр. 178
    • Дружествата и тяхното значение в обществото.
    • стр. 180
    • стр. 181
    • стр. 182
    • стр. 183
    • стр. 184
    • стр. 185
    • стр. 186
    • Синайската гора.
    • стр. 188
    • Стихотворение.
    • Книжевни вести.
    • стр. 191
    • стр. 192
   • Брой 7.
    • Историята на човека. [Продължение]
    • стр. 194
    • стр. 195
    • стр. 196
    • стр. 197
    • стр. 198
    • стр. 199
    • стр. 200
    • стр. 201
    • стр. 202
    • стр. 203
    • Мацини.
    • стр. 205
    • стр. 206
    • стр. 207
    • стр. 208
    • стр. 209
    • стр. 210
    • стр. 211
    • стр. 212
    • стр. 213
    • стр. 214
    • стр. 215
    • Нещо за народното образование.
    • стр. 217
    • стр. 218
    • Дружествата и тяхното значение в обществото. [Продължение]
    • стр. 220
    • стр. 221
    • стр. 222
    • стр. 223
    • Смес.
   • Брой 8.
    • Гръцкият Епирски Силогос.
    • стр. 226
    • стр. 227
    • стр. 228
    • стр. 229
    • стр. 230
    • стр. 231
    • стр. 232
    • стр. 233
    • стр. 234
    • стр. 235
    • стр. 236
    • стр. 237
    • стр. 238
    • стр. 239
    • стр. 240
    • Устав за управлението на Българската Екзархия.
    • Част първа. Глава 1.
     • стр. 2
     • стр. 3
     • Глава 2.
     • стр. 5
     • стр. 6
     • Глава 3.
     • стр. 8
     • Глава 4.
     • стр. 10
     • Глава 5.
     • стр. 12
     • стр. 13
     • стр. 14
     • Глава 6.
     • Глава 7.
     • Глава 8.
     • стр. 18
     • стр. 19
     • Глава 9.
     • стр. 21
    • Част втора. Глава 1.
     • стр. 23
     • стр. 24
     • стр. 25
     • Глава 2.
     • стр. 27
     • Глава 3.
     • стр. 29
     • Глава 4-5.
     • стр. 31
     • стр. 32
   • Брой 9.
    • За бубите.
    • стр. 242
    • стр. 243
    • стр. 244
    • стр. 245
    • стр. 246
    • стр. 247
    • стр. 248
    • стр. 249
    • Преливането на кръвта.
    • стр. 251
    • стр. 252
    • стр. 253
    • стр. 254
    • Стихотворство.
    • стр. 256
   • Брой 10.
    • Учение от Г-на М. Дринова за Новобългарската азбука.
    • стр. 258
    • стр. 259
    • стр. 260
    • стр. 261
    • стр. 262
    • стр. 263
    • стр. 264
    • стр. 265
    • стр. 266
    • стр. 267
    • Българска народна изложба.
    • стр. 269
    • стр. 270
    • стр. 271
    • стр. 272
    • стр. 273
    • стр. 274
    • стр. 275
    • Стихотворство.
    • Устав за управлението на Българската Екзархия. [Продължение]
    • Част трета.
     • стр. 34
     • стр. 35
     • стр. 36
     • стр. 37
     • стр. 38
     • стр. 39
     • стр. 40
     • стр. 41
     • стр. 42
     • стр. 43
     • Погрешки.
   • Брой 11.
    • Животът на животните.
    • стр. 278
    • стр. 279
    • стр. 280
    • стр. 281
    • стр. 282
    • стр. 283
    • стр. 284
    • стр. 285
    • За нравствената цел на литературните произведения и нейната критика.
    • стр. 287
    • стр. 288
    • стр. 289
    • Ступан. Земеделско-икономически лист.
    • стр. 291
    • стр. 292
    • стр. 293
    • стр. 294
    • стр. 295
    • От плутарховите нравствени.
    • стр. 297
    • стр. 298
    • стр. 299
    • стр. 300
    • стр. 301
    • стр. 302
    • стр. 303
    • стр. 304
    • стр. 305
    • стр. 306
    • стр. 307
    • стр. 308
   • Брой 12.
    • Еврейската книга Талмуд.
    • стр. 310
    • стр. 311
    • стр. 312
    • Животът на животните. [Продължение]
    • стр. 314
    • стр. 315
    • стр. 316
    • стр. 317
    • Народно просвещение.
    • стр. 319
    • стр. 320
    • стр. 321
    • стр. 322
    • стр. 323
    • стр. 324
    • стр. 325
    • стр. 326
    • стр. 327
    • От Плутарховите възпоменания разкази.
    • стр. 329
    • стр. 330
    • стр. 331
    • стр. 332
    • стр. 333
    • стр. 334
    • стр. 335
    • стр. 336
    • стр. 337
    • Книжовни вести.
    • стр. 339
    • стр. 340
   • Брой 13.
    • Славянският свят.
    • стр. 342
    • стр. 343
    • стр. 344
    • стр. 345
    • стр. 346
    • стр. 347
    • стр. 348
    • стр. 349
    • стр. 350
    • Как се възпитава женския пол в Америка.
    • стр. 352
    • стр. 353
    • стр. 354
    • Влиянието на женитбата върху телосложението и умствените способности на съпрузите.
    • стр. 356
    • стр. 357
    • стр. 358
    • стр. 359
    • От Плутарховите възпоменания разкази. [Продължение]
    • стр. 361
    • стр. 362
    • стр. 363
    • стр. 364
    • стр. 365
    • стр. 366
    • стр. 367
    • стр. 368
    • стр. 369
    • Книжевни вести.
    • стр. 371
    • стр. 372
   • Брой 14.
    • Как съди г-н Мушяк моето учение за Новобългарското Азбуке.
    • стр. 374
    • стр. 375
    • стр. 376
    • Кометите или Опашатите звезди.
    • стр. 378
    • стр. 379
    • стр. 380
    • стр. 381
    • стр. 382
    • стр. 383
    • стр. 384
    • стр. 385
    • Велисарий. [Роман]
    • стр. 387
    • стр. 388
    • стр. 389
    • стр. 390
    • стр. 391
    • стр. 392
    • стр. 393
    • стр. 394
    • Книжевни вести.
    • стр. 396
    • стр. 397
    • стр. 398
    • Стихотворения.
    • стр. 400
    • стр. 401
    • стр. 402
    • стр. 403
    • стр. 404
   • Брой 15.
    • Критика.
    • стр. 406
    • стр. 407
    • стр. 408
    • стр. 409
    • стр. 410
    • стр. 411
    • Каква е Християнската длъжност към Бога и дружествата?
    • стр. 413
    • стр. 414
    • стр. 415
    • стр. 416
    • стр. 417
    • стр. 418
    • стр. 419
    • стр. 420
    • стр. 421
    • стр. 422
    • Историята на робството.
    • стр. 424
    • стр. 425
    • стр. 426
    • Стихотворения.
    • стр. 428
    • стр. 429
    • стр. 430
    • стр. 431
    • стр. 432
    • стр. 433
    • стр. 434
    • стр. 435
    • стр. 436
   • Брой 16.
    • Историята на човека. [Продължение]
    • стр. 438
    • стр. 439
    • стр. 440
    • стр. 441
    • стр. 442
    • стр. 443
    • стр. 444
    • стр. 445
    • стр. 446
    • Видин.
    • стр. 448
    • стр. 449
    • стр. 450
    • стр. 451
    • стр. 452
    • стр. 453
    • стр. 454
    • Критика.
    • стр. 456
    • стр. 457
    • стр. 458
    • стр. 459
    • стр. 460
    • стр. 461
    • стр. 462
    • Стихотворения.
    • стр. 464
    • стр. 465
    • стр. 466
    • стр. 467
    • стр. 468
   • Брой 17.
    • Животът на животните. [Продължение]
    • стр. 470
    • стр. 471
    • стр. 472
    • стр. 473
    • стр. 474
    • стр. 475
    • стр. 476
    • стр. 477
    • Чудесата на фотографията.
    • стр. 479
    • стр. 480
    • стр. 481
    • стр. 482
    • стр. 483
    • Критика.
    • стр. 485
    • стр. 486
    • стр. 487
    • стр. 488
    • стр. 489
    • стр. 490
    • Защо не напредва нашия народ?
    • стр. 492
    • стр. 493
    • стр. 494
    • стр. 495
    • стр. 496
    • Книжевни вести.
    • стр. 498
    • стр. 499
    • стр. 500
   • Брой 18.
    • Историята на човека. [Продължение]
    • стр. 502
    • стр. 503
    • стр. 504
    • стр. 505
    • стр. 506
    • стр. 507
    • стр. 508
    • стр. 509
    • стр. 510
    • стр. 511
    • стр. 512
    • стр. 513
    • стр. 514
    • стр. 515
    • стр. 516
    • Животът на животните. [Продължение]
    • стр. 518
    • стр. 519
    • стр. 520
    • стр. 521
    • стр. 522
    • стр. 523
    • За завистта.
    • стр. 525
    • стр. 526
    • стр. 527
    • стр. 528
    • стр. 529
    • стр. 530
    • Стихотворения.
    • стр. 532
   • Брой 19.
    • Животът на животните. [Продължение]
    • стр. 534
    • стр. 535
    • стр. 536
    • стр. 537
    • стр. 538
    • Върху естествената история.
    • стр. 540
    • стр. 541
    • Янюво буле.
    • стр. 543
    • стр. 544
    • Животът на Езоп. (от Лафонтен)
    • стр. 546
    • стр. 547
    • стр. 548
    • стр. 549
    • стр. 550
    • стр. 551
    • стр. 552
    • стр. 553
    • За обогатяването на бащиния наш език.
    • стр. 555
    • стр. 556
    • Стихотворения.
    • стр. 558
    • стр. 559
    • стр. 560
    • стр. 561
    • стр. 562
    • стр. 563
    • стр. 564
   • Брой 20.
    • Пръв поглед върху естеството. (от Бюфон)
    • стр. 566
    • стр. 567
    • стр. 568
    • стр. 569
    • стр. 570
    • стр. 571
    • стр. 572
    • стр. 573
    • стр. 574
    • Писмо до читателите на Читалище.
    • стр. 576
    • стр. 577
    • стр. 578
    • стр. 579
    • стр. 580
    • стр. 581
    • Състоянието на българската селянка.
    • стр. 583
    • стр. 584
    • стр. 585
    • стр. 586
    • Сказка, списана и сказана от Ст.И.Попов в Свищов, 11 август, 1874.
    • стр. 588
    • стр. 589
    • стр. 590
    • стр. 591
    • Стихотворения.
    • стр. 593
    • стр. 594
    • стр. 595
    • стр. 596
   • Брой 21.
    • Историята на човека. [Продължение]
    • стр. 598
    • стр. 599
    • стр. 600
    • стр. 601
    • стр. 602
    • стр. 603
    • стр. 604
    • Пръв поглед върху естеството. [Продължение]
    • стр. 606
    • стр. 607
    • стр. 608
    • Телесното движение.
    • стр. 610
    • стр. 611
    • стр. 612
    • стр. 613
    • стр. 614
    • стр. 615
    • стр. 616
    • стр. 617
    • стр. 618
    • Сказка, списана и сказана от Ст.И.Попов в Свищов, 22 септември, 1874.
    • стр. 620
    • стр. 621
    • стр. 622
    • стр. 623
    • стр. 624
    • стр. 625
    • Стихотворения.
    • стр. 627
    • стр. 628
   • Брой 22.
    • Историята на човека. [Продължение]
    • стр. 630
    • стр. 631
    • стр. 632
    • стр. 633
    • стр. 634
    • стр. 635
    • стр. 636
    • стр. 637
    • стр. 638
    • стр. 639
    • стр. 640
    • Пръв поглед върху естеството. [Продължение]
    • стр. 642
    • стр. 643
    • стр. 644
    • стр. 645
    • стр. 646
    • стр. 647
    • стр. 648
    • стр. 649
    • стр. 650
    • стр. 651
    • стр. 652
    • стр. 653
    • Братя Миладинови и техните литературни работи.
    • стр. 655
    • Тяснописанието и неговата история.
    • стр. 657
    • стр. 658
    • Стихотворения.
    • стр. 660
   • Брой 23.
    • Историята на човека. [Продължение]
    • стр. 662
    • стр. 663
    • стр. 664
    • стр. 665
    • стр. 666
    • стр. 667
    • стр. 668
    • стр. 669
    • стр. 670
    • Седянка с една мумия.
    • стр. 672
    • стр. 673
    • стр. 674
    • стр. 675
    • стр. 676
    • стр. 677
    • стр. 678
    • стр. 679
    • стр. 680
    • стр. 681
    • стр. 682
    • стр. 683
    • стр. 684
    • стр. 685
    • стр. 686
    • стр. 687
    • стр. 688
    • стр. 689
    • стр. 690
    • стр. 691
    • Стихотворения.
   • Брой 24.
    • Историята на човека. [Продължение]
    • стр. 694
    • стр. 695
    • стр. 696
    • стр. 697
    • стр. 698
    • стр. 699
    • стр. 700
    • Животът на Езоп.
    • стр. 702
    • стр. 703
    • стр. 704
    • стр. 705
    • стр. 706
    • стр. 707
    • стр. 708
    • стр. 709
    • За обикалянето на материята в природата.
    • стр. 711
    • стр. 712
    • стр. 713
    • стр. 714
    • стр. 715
    • стр. 716
    • стр. 717
    • Стихотворения.
    • стр. 719
    • стр. 720
    • стр. 721
    • Съдържание на Читалище година IV.
    • стр. 723
    • стр. 724
   • РЪКОВОДИТЕЛ на основното учение. Отдел на Читалище за учителите, учителките, учениците и ученичките.
    • Брой 1.
     • Предговор.
     • стр. 2
     • стр. 3
     • Забавачница или училище за деца на възраст от две до седем години.
     • стр. 5
     • стр. 6
     • стр. 7
     • Поглед върху школските работи и разправи у българите и другите народи.
     • стр. 9
     • стр. 10
     • стр. 11
     • стр. 12
     • стр. 13
     • Преподаване.
     • стр. 15
     • Учебници и критика.
    • Брой 2.
     • Забавачница или училище за деца на възраст от две до седем години. [Продължение]
     • стр. 18
     • стр. 19
     • стр. 20
     • стр. 21
     • Поглед върху школските работи и разправи у българите и другите народи.
     • стр. 23
     • стр. 24
     • стр. 25
     • стр. 26
     • Преподаване.
     • стр. 28
     • Учебници и критика.
     • стр. 30
     • стр. 31
     • стр. 32
    • Брой 3.
     • Забавачница или училище за деца на възраст от две до седем години. [Продължение]
     • стр. 34
     • стр. 35
     • стр. 36
     • стр. 37
     • стр. 38
     • стр. 39
     • стр. 40
     • стр. 41
     • стр. 42
     • стр. 43
     • стр. 44
     • Поглед върху школските работи и разправи у българите и другите народи.
     • стр. 46
     • стр. 47
     • стр. 48
    • Брой 4.
     • Забавачница или училище за деца на възраст от две до седем години. [Продължение]
     • стр. 50
     • стр. 51
     • стр. 52
     • стр. 53
     • Преподаване.
     • стр. 55
     • стр. 56
     • стр. 57
     • стр. 58
     • стр. 59
     • стр. 60
     • Поглед върху школските работи и разправи у българите и другите народи.
     • стр. 62
     • стр. 63
     • Известие.
    • Брой 5.
     • Забавачница или училище за деца на възраст от две до седем години. [Продължение]
     • стр. 66
     • стр. 67
     • стр. 68
     • стр. 69
     • стр. 70
     • стр. 71
     • стр. 72
     • Нещо от учителските събори.
     • стр. 74
     • стр. 75
     • стр. 76
     • стр. 77
     • Саксония и основните й училища.
     • стр. 79
     • стр. 80
    • Брой 6.
     • Забавачница или училище за деца на възраст от две до седем години. [Продължение]
     • стр. 82
     • стр. 83
     • стр. 84
     • стр. 85
     • Дряново.
     • стр. 87
     • стр. 88
     • стр. 89
     • стр. 90
     • стр. 91
     • стр. 92
     • Поглед върху школските работи и разправи у българите и другите народи.
     • стр. 94
     • стр. 95
     • стр. 96
    • Брой 7.
     • Всемирният Израилитски съюз.
     • стр. 98
     • стр. 99
     • стр. 100
     • стр. 101
     • стр. 102
     • стр. 103
     • стр. 104
     • Какво се иска въобще от учителя.
     • стр. 106
     • стр. 107
     • Поглед върху школските работи и разправи у българите и другите народи.
     • стр. 109
     • стр. 110
     • Учебници и критика.
     • Известие.
    • Брой 8.
     • Изложение на делата на Пловдивското Читалище през 1873 г.
     • стр. 115
     • стр. 116
     • стр. 117
     • стр. 118
     • стр. 119
     • стр. 120
     • стр. 121
     • Г.Вълко Нейчов и Забавачницата.
     • стр. 123
     • стр. 124
     • стр. 125
     • Завещанието на Отца Архимандрита Максима Райкович.
     • стр. 127
     • стр. 128
    • Брой 9.
     • Забавачница или училище за деца на възраст от две до седем години. [Продължение]
     • стр. 130
     • стр. 131
     • стр. 132
     • стр. 133
     • стр. 134
     • стр. 135
     • стр. 136
     • Поглед върху школските работи и разправи у българите и другите народи.
     • стр. 138
     • Глас към нашите пастири.
     • стр. 140
     • Редът в Българското училище в Никопол.
     • стр. 142
     • стр. 143
     • стр. 144
    • Брой 10.
     • Забавачница или училище за деца на възраст от две до седем години. [Продължение]
     • стр. 146
     • стр. 147
     • стр. 148
     • Общата организация на едно училище.
     • стр. 150
     • стр. 151
     • стр. 152
     • стр. 153
     • стр. 154
     • стр. 155
     • Какво трябва да направи един учител, ако иска да отгледа и възпита учениците си не само душевно, но и телесно?
     • стр. 157
     • стр. 158
     • стр. 159
     • стр. 160
    • Брой 11.
     • Забавачница или училище за деца на възраст от две до седем години. [Продължение]
     • стр. 162
     • Общата организация на едно училище. [Продължение]
     • стр. 164
     • стр. 165
     • стр. 166
     • За вниманието в училището.
     • стр. 168
     • Един учителски събор в Русия.
     • стр. 170
     • стр. 171
     • Завещание от Отца Кирила Нектариева.
     • стр. 173
     • стр. 174
     • стр. 175
     • стр. 176
    • Брой 12.
     • Забавачница или училище за деца на възраст от две до седем години. [Продължение]
     • стр. 178
     • стр. 179
     • стр. 180
     • стр. 181
     • стр. 182
     • стр. 183
     • стр. 184
     • стр. 185
     • стр. 186
     • стр. 187
     • стр. 188
     • Какво трябва да направи един учител, ако иска да отгледа и възпита учениците си не само душевно, но и телесно? [Продължение]
     • стр. 190
     • стр. 191
     • стр. 192
    • Брой 13.
     • Християнската наука в училищата ни.
     • стр. 194
     • стр. 195
     • стр. 196
     • стр. 197
     • стр. 198
     • Първи урок за Четение и писание у първото отделение в основните училища.
     • стр. 200
     • стр. 201
     • стр. 202
     • стр. 203
     • Поглед върху школските работи и разправи у българите и другите народи.
     • стр. 205
     • стр. 206
     • стр. 207
     • стр. 208
    • Брой 14.
     • Ученето на матерния език.
     • стр. 210
     • стр. 211
     • стр. 212
     • стр. 213
     • стр. 214
     • стр. 215
     • стр. 216
     • Поглед върху школските работи и разправи у българите и другите народи.
     • Устав на Бъл. ученич. дружина Братска обич в Цариград.
     • стр. 219
     • стр. 220
     • стр. 221
     • Учителски събори по българските епархии.
     • стр. 223
     • стр. 224
    • Брой 15.
     • Педагогически размишления. Песталоци.
     • стр. 226
     • стр. 227
     • стр. 228
     • стр. 229
     • стр. 230
     • Какво трябва да направи един учител, ако иска да отгледа и възпита учениците си не само душевно, но и телесно? [Продължение]
     • стр. 232
     • стр. 233
     • За учителската справедливост.
     • стр. 235
     • стр. 236
     • Първи урок за Четение и писание у първото отделение в основните училища. [Продължение]
     • стр. 238
     • Известие за отварянето на българската книгопечатница във Виена.
     • стр. 240
    • Брой 16.
     • Педагогически размишления. Песталоци. [Продължение]
     • стр. 242
     • стр. 243
     • стр. 244
     • стр. 245
     • стр. 246
     • Нещо за една забавачница.
     • стр. 248
     • стр. 249
     • стр. 250
     • стр. 251
     • Поглед върху школските работи и разправи у българите и другите народи.
     • Устав на Настоятелството за бъдните училища.
     • стр. 253
     • стр. 254
     • стр. 255
     • Обявление.
    • Брой 17.
     • Умственото развитие на човека от педагогическа гледна точка.
     • стр. 258
     • стр. 259
     • стр. 260
     • стр. 261
     • стр. 262
     • стр. 263
     • Първи урок за смятане в първо отделение на основните училища.
     • стр. 265
     • стр. 266
     • Поглед върху школските работи и разправи у българите и другите народи.
     • стр. 268
     • стр. 269
     • стр. 270
     • стр. 271
     • стр. 272
    • Брой 18.
     • Учителските събори в Самоковската и Преславско-Варненската епархии.
     • стр. 274
     • стр. 275
     • стр. 276
     • стр. 277
     • стр. 278
     • стр. 279
     • стр. 280
     • стр. 281
     • стр. 282
     • Програма на градските главни училища.
     • стр. 284
     • стр. 285
     • стр. 286
     • стр. 287
     • стр. 288
     • стр. 289
     • стр. 290
    • Брой 19.
     • Закони и начин за охраната на децата у старите римляни и други народи.
     • стр. 292
     • стр. 293
     • стр. 294
     • стр. 295
     • стр. 296
     • стр. 297
     • Преподаването на аритметика в основните училища.
     • стр. 299
     • стр. 300
     • стр. 301
     • стр. 302
     • стр. 303
     • стр. 304
     • стр. 305
     • стр. 306
    • Брой 20.
     • Обучаване на четене.
     • стр. 308
     • стр. 309
     • стр. 310
     • стр. 311
     • стр. 312
     • стр. 313
     • стр. 314
     • Изложение на деянията на главното тазгодишно Събрание на Българското Книжовно Дружество, 1874.
     • стр. 316
     • стр. 317
     • стр. 318
     • стр. 319
     • стр. 320
     • стр. 321
    • Брой 21.
     • Основно и веществено учение.
     • стр. 324
     • стр. 325
     • стр. 326
     • Начинът по който се предава в основното училище в Копривщица.
     • стр. 328
     • стр. 329
     • стр. 330
     • стр. 331
     • Първи урок за смятане в основните училища. [Продължение]
     • стр. 333
     • стр. 334
     • стр. 335
     • стр. 336
     • стр. 337
     • стр. 338
    • Брой 22.
     • Учителските събори на Ловчанската епархия.
     • стр. 340
     • стр. 341
     • стр. 342
     • стр. 343
     • стр. 344
     • За народното възпитание.
     • стр. 346
     • стр. 347
     • Поглед върху школските работи и разправи у българите и другите народи.
     • стр. 349
     • стр. 350
     • стр. 351
     • стр. 352
     • стр. 353
     • стр. 354
    • Брой 23.
     • Учителския събор в Доростоло-Червенската епархия.
     • стр. 356
     • стр. 357
     • стр. 358
     • стр. 359
     • стр. 360
     • стр. 361
     • стр. 362
     • стр. 363
     • Начинът по който се предава в основното Копривщенско училище. [Продължение]
     • стр. 365
     • стр. 366
     • Хигиена или как да се варди здравето и работната сила между народа.
     • стр. 368
     • стр. 369
    • Брой 24.
     • Към читателите ни.
     • Обучаване на четене. [Продължение]
     • стр. 373
     • стр. 374
     • стр. 375
     • стр. 376
     • стр. 377
     • стр. 378
     • Що трябва да прави един учител, за да си уварди моралната власт над децата, да ги направи да го обикнат и да му вярват.
     • стр. 380
     • стр. 381
     • стр. 382
     • Основно и веществено учение. [Продължение]
     • стр. 384
    • Съдържание на Ръководителя за Основните училища, год I, 1874.
     • стр. 386
  • Год. V, 1875.
   • Заглавна страница
    • Kъм читателите на Читалище.
    • стр. [2]
    • стр. [3]
   • Брой 1.
    • Нашето напредване през изтеклата година.
    • стр. 6
    • стр. 7
    • стр. 8
    • стр. 9
    • стр. 10
    • стр. 11
    • стр. 12
    • стр. 13
    • Един славянски владика Й.Г.Щросмайер.
    • стр. 15
    • стр. 16
    • стр. 17
    • стр. 18
    • стр. 19
    • стр. 20
    • стр. 21
    • стр. 22
    • стр. 23
    • стр. 24
    • стр. 25
    • Стихотворения.
    • стр. 27
    • стр. 28
    • стр. 29
    • Книжнина.
    • стр. 31
    • стр. 32
    • стр. 33
    • стр. 34
    • стр. 35
    • Нови книги.
    • Разни.
    • Огледалото.
    • стр. 39
    • стр. 40
    • стр. 41
    • стр. 42
    • стр. 43
    • стр. 44
    • стр. 45
    • стр. 46
    • стр. 47
    • стр. 48
   • Брой 2.
    • Трябва да работим.
    • стр. 50
    • стр. 51
    • стр. 52
    • стр. 53
    • стр. 54
    • стр. 55
    • стр. 56
    • стр. 57
    • Един славянски владика Й.Г.Щросмайер.[Продължение]
    • стр. 59
    • стр. 60
    • стр. 61
    • стр. 62
    • стр. 63
    • стр. 64
    • стр. 65
    • стр. 66
    • стр. 67
    • стр. 68
    • стр. 69
    • стр. 70
    • стр. 71
    • стр. 72
    • стр. 73
    • стр. 74
    • стр. 75
    • стр. 76
    • стр. 77
    • Стихотворения.
    • стр. 79
    • стр. 80
    • стр. 81
    • стр. 82
    • стр. 83
    • стр. 84
    • стр. 85
    • стр. 86
    • стр. 87
    • стр. 88
    • стр. 89
    • стр. 90
    • стр. 91
    • стр. 92
    • стр. 93
    • Книжнина.
    • стр. 95
    • стр. 96
   • Брой 3.
    • Старозагорското читалище.
    • стр. 98
    • стр. 99
    • стр. 100
    • стр. 101
    • стр. 102
    • стр. 103
    • стр. 104
    • стр. 105
    • стр. 106
    • За времето.
    • стр. 108
    • стр. 109
    • стр. 110
    • стр. 111
    • стр. 112
    • стр. 113
    • стр. 114
    • стр. 115
    • Витеслав Халек.
    • стр. 117
    • стр. 118
    • стр. 119
    • стр. 120
    • стр. 121
    • стр. 122
    • стр. 123
    • стр. 124
    • Стихотворения.
    • стр. 126
    • стр. 127
    • Книжнина.
    • стр. 129
    • стр. 130
    • стр. 131
    • Разни.
    • стр. 133
    • ПАВЛИНА от Александър Дюма.
    • стр. 135
    • стр. 136
    • стр. 137
    • стр. 138
    • стр. 139
    • стр. 140
    • стр. 141
    • стр. 142
    • стр. 143
    • стр. 144
   • Брой 4.
    • За времето. [Продължение]
    • стр. 146
    • стр. 147
    • стр. 148
    • стр. 149
    • стр. 150
    • стр. 151
    • стр. 152
    • стр. 153
    • стр. 154
    • стр. 155
    • стр. 156
    • стр. 157
    • стр. 158
    • Сказка, четена в Старозагорското читалище.
    • стр. 160
    • стр. 161
    • стр. 162
    • Нещо изобщо върху женитбата.
    • стр. 164
    • стр. 165
    • стр. 166
    • стр. 167
    • стр. 168
    • стр. 169
    • стр. 170
    • стр. 171
    • По хигиената.
    • стр. 173
    • стр. 174
    • стр. 175
    • За мързела.
    • стр. 177
    • стр. 178
    • Стихотворения.
    • стр. 180
    • стр. 181
    • стр. 182
    • стр. 183
    • Книжнина.
    • стр. 185
    • Павлина. [Продължение]
    • стр. 187
    • стр. 188
    • стр. 189
    • стр. 190
    • стр. 191
    • стр. 192
   • Брой 5.
    • Таквиз сме ний.
    • стр. 194
    • стр. 195
    • стр. 196
    • Списанието на М.Рошковски.
    • стр. 198
    • стр. 199
    • стр. 200
    • стр. 201
    • стр. 202
    • стр. 203
    • стр. 204
    • Пътуване до северния полюс в 809 дни.
    • стр. 206
    • стр. 207
    • стр. 208
    • стр. 209
    • По правописанието.
    • стр. 211
    • Народната икономия в народа.
    • стр. 213
    • стр. 214
    • стр. 215
    • стр. 216
    • стр. 217
    • стр. 218
    • Книжнина.
    • стр. 220
    • стр. 221
    • Един и общ български език.
    • стр. 223
    • стр. 224
    • Стихотворения.
    • стр. 226
    • стр. 227
    • стр. 228
    • стр. 229
    • Павлина. [Продължение]
    • стр. 231
    • стр. 232
    • стр. 233
    • стр. 234
    • стр. 235
    • стр. 236
    • стр. 237
    • Разни.
    • стр. 239
    • стр. 240
   • Брой 6.
    • Таквиз сме ний. [Продължение]
    • стр. 242
    • стр. 243
    • Народната икономия.
    • стр. 245
    • стр. 246
    • стр. 247
    • Пътуване до северния полюс. [Продължение]
    • стр. 249
    • стр. 250
    • стр. 251
    • стр. 252
    • Черти от живота на Никола Първанов.
    • стр. 254
    • стр. 255
    • стр. 256
    • стр. 257
    • стр. 258
    • стр. 259
    • стр. 260
    • стр. 261
    • Храна.
    • стр. 263
    • стр. 264
    • стр. 265
    • Книжнина.
    • стр. 267
    • стр. 268
    • стр. 269
    • стр. 270
    • стихотворения.
    • стр. 272
    • Павлина. [Продължение]
    • стр. 274
    • стр. 275
    • стр. 276
    • стр. 277
    • стр. 278
    • стр. 279
    • стр. 280
    • стр. 281
    • стр. 282
    • стр. 283
    • Смес.
    • стр. 285
    • Народни предразсъдъци и суеверия към медицината.
    • стр. 287
    • стр. 288
   • Брой 7.
    • Просвещението у нас.
    • стр. 290
    • стр. 291
    • стр. 292
    • стр. 293
    • стр. 294
    • стр. 295
    • стр. 296
    • стр. 297
    • Народната икономия. [Продължение]
    • стр. 299
    • стр. 300
    • стр. 301
    • стр. 302
    • стр. 303
    • За настиването.
    • стр. 305
    • стр. 306
    • стр. 307
    • стр. 308
    • стр. 309
    • стр. 310
    • стр. 311
    • стр. 312
    • стр. 313
    • стр. 314
    • Книжнина.
    • стр. 316
    • стр. 317
    • стр. 318
    • стр. 319
    • Стихотворения.
    • стр. 321
    • Павлина. [Продължение]
    • стр. 323
    • стр. 324
    • стр. 325
    • стр. 326
    • стр. 327
    • стр. 328
    • Смес.
    • стр. 330
    • стр. 331
    • стр. 332
    • стр. 333
    • стр. 334
    • стр. 335
    • Известие.
   • Брой 8.
    • Историята на човека.
    • стр. 338
    • стр. 339
    • стр. 340
    • стр. 341
    • стр. 342
    • стр. 343
    • Животът на Милтън. (От Ламартин).
    • стр. 345
    • стр. 346
    • стр. 347
    • стр. 348
    • стр. 349
    • стр. 350
    • стр. 351
    • Как може един учител да спечели постоянна любов и уважение от учениците си, та по-лесно да напредват в науката и да милеят за нея?
    • стр. 353
    • стр. 354
    • За изнамирването на писмото.
    • стр. 356
    • стр. 357
    • стр. 358
    • стр. 359
    • стр. 360
    • стр. 361
    • стр. 362
    • стр. 363
    • Изповед на една фантасана благородна.
    • стр. 365
    • стр. 366
    • стр. 367
    • стр. 368
    • стр. 369
    • стр. 370
    • стр. 371
    • стр. 372
    • Книжнина.
    • стр. 374
    • стр. 375
    • стр. 376
    • Стихотворения.
    • Павлина. [Продължение]
    • стр. 379
    • стр. 380
    • стр. 381
    • стр. 382
    • стр. 383
    • Смес.
   • Брой 9.
    • Критическо разглеждане на Г.Дриновото новобългарско азбуке. (от Гаврил Кръстевич).
    • стр. 386
    • стр. 387
    • Историята на човека. [Продължение]
    • стр. 389
    • стр. 390
    • стр. 391
    • стр. 392
    • стр. 393
    • стр. 394
    • Животът на Милтън. [Продължение]
    • стр. 396
    • стр. 397
    • стр. 398
    • стр. 399
    • стр. 400
    • стр. 401
    • Сказка държана в Софийското читалище от Светиня му поп Тодор.
    • стр. 403
    • стр. 404
    • стр. 405
    • стр. 406
    • стр. 407
    • стр. 408
    • стр. 409
    • стр. 410
    • Книжнина.
    • стр. 412
    • стр. 413
    • стр. 414
    • стр. 415
    • стр. 416
    • стр. 417
    • стр. 418
    • стр. 419
    • стр. 420
    • стр. 421
    • стр. 422
    • стр. 423
    • стр. 424
    • стр. 425
    • Павлина. [Продължение]
    • стр. 427
    • стр. 428
    • стр. 429
    • Смес.
    • стр. 431
    • стр. 432
   • Брой 10.
    • Изложение на делата на Пловдивското читалище през 1874 г.
    • стр. 434
    • стр. 435
    • стр. 436
    • стр. 437
    • стр. 438
    • стр. 439
    • стр. 440
    • стр. 441
    • стр. 442
    • стр. 443
    • стр. 444
    • стр. 445
    • Животът на Милтън. [Продължение]
    • стр. 447
    • стр. 448
    • стр. 449
    • стр. 450
    • Слово казано от Негово Преосвещенство Г.Г. Панарет Пловдивски.
    • стр. 452
    • стр. 453
    • Книжнина.
    • стр. 455
    • стр. 456
    • стр. 457
    • стр. 458
    • стр. 459
    • стр. 460
    • стр. 461
    • стр. 462
    • Стихотворение.
    • стр. 464
    • стр. 465
    • стр. 466
    • стр. 467
    • стр. 468
    • стр. 469
    • Павлина. [Продължение]
    • стр. 471
    • стр. 472
    • стр. 473
    • Смес.
    • стр. 475
    • стр. 476
    • стр. 477
    • стр. 478
    • стр. 479
    • стр. 480
   • Брой 11.
    • Критическо разгледвание на Г.Дриновото новобългарско азбуке. От Гаврил Кръстевич. [Продължение]
    • стр. 482
    • стр. 483
    • стр. 484
    • стр. 485
    • стр. 486
    • стр. 487
    • стр. 488
    • стр. 489
    • стр. 490
    • стр. 491
    • стр. 492
    • стр. 493
    • стр. 494
    • стр. 495
    • Историята на човека. [Продължение]
    • стр. 497
    • стр. 498
    • стр. 499
    • Животът на Милтън. [Продължение]
    • стр. 501
    • стр. 502
    • стр. 503
    • стр. 504
    • стр. 505
    • стр. 506
    • Загреб и Хърватите.
    • стр. 508
    • стр. 509
    • стр. 510
    • стр. 511
    • стр. 512
    • стр. 513
    • стр. 514
    • Книжнина.
    • стр. 516
    • стр. 517
    • стр. 518
    • стр. 519
    • стр. 520
    • Стихотворение.
    • Павлина. [Продължение]
    • стр. 523
    • стр. 524
    • стр. 525
    • Смес.
    • стр. 527
    • стр. 528
   • Брой 12.
    • Критическо разгледвание на Г.Дриновото новобългарско азбуке. От Гаврил Кръстевич. [Продължение]
    • стр. 530
    • стр. 531
    • стр. 532
    • стр. 533
    • стр. 534
    • стр. 535
    • стр. 536
    • стр. 537
    • Историята на човека. [Продължение]
    • стр. 539
    • стр. 540
    • стр. 541
    • стр. 542
    • стр. 543
    • Животът на Милтън. [Продължение]
    • стр. 545
    • стр. 546
    • стр. 547
    • стр. 548
    • За преподаването на всеобща история, по Н.В.Гогол.
    • стр. 550
    • стр. 551
    • стр. 552
    • стр. 553
    • стр. 554
    • стр. 555
    • стр. 556
    • Книжнина.
    • стр. 558
    • стр. 559
    • стр. 560
    • стр. 561
    • Стихотворения.
    • стр. 563
    • стр. 564
    • Павлина. [Продължение]
    • стр. 566
    • стр. 567
    • стр. 568
    • стр. 569
    • Смес.
    • стр. 571
    • стр. 572
    • стр. 573
    • стр. 574
    • стр. 575
    • стр. 576
   • Брой 13.
    • Критическо разгледвание на Г.Дриновото новобългарско азбуке. От Гаврил Кръстевич. [Продължение]
    • стр. 578
    • стр. 579
    • стр. 580
    • стр. 581
    • стр. 582
    • стр. 583
    • стр. 584
    • стр. 585
    • стр. 586
    • стр. 587
    • За преподаването на всеобща история, по Н.В.Гогол. [Продължение]
    • стр. 589
    • стр. 590
    • стр. 591
    • стр. 592
    • стр. 593
    • стр. 594
    • стр. 595
    • стр. 596
    • Лафонтен.
    • стр. 598
    • стр. 599
    • стр. 600
    • стр. 601
    • стр. 602
    • стр. 603
    • стр. 604
    • стр. 605
    • стр. 606
    • стр. 607
    • стр. 608
    • стр. 609
    • Описание на селото Бояна.
    • стр. 611
    • стр. 612
    • стр. 613
    • стр. 614
    • Писменост.
    • стр. 616
    • стр. 617
    • стр. 618
    • стр. 619
    • Разни.
    • стр. 621
    • стр. 622
    • стр. 623
    • стр. 624
   • Брой 14.
    • Критическо разгледвание на Г.Дриновото новобългарско азбуке. От Гаврил Кръстевич. [Продължение]
    • стр. 626
    • стр. 627
    • стр. 628
    • стр. 629
    • стр. 630
    • стр. 631
    • стр. 632
    • стр. 633
    • стр. 634
    • За камъните. От Б. Горанов.
    • стр. 636
    • стр. 637
    • стр. 638
    • стр. 639
    • стр. 640
    • стр. 641
    • стр. 642
    • За френската писменност.
    • стр. 644
    • стр. 645
    • стр. 646
    • стр. 647
    • стр. 648
    • стр. 649
    • Писменост.
    • стр. 651
    • стр. 652
    • стр. 653
    • стр. 654
    • Разни.
    • стр. 556
   • Брой 15.
    • За камъните. [Продължение]
    • стр. 658
    • стр. 659
    • стр. 660
    • стр. 661
    • стр. 662
    • За френската писменост. [Продължение]
    • стр. 664
    • стр. 665
    • стр. 666
    • стр. 667
    • стр. 668
    • стр. 669
    • стр. 670
    • Височините из Българско.
    • стр. 672
    • стр. 673
    • стр. 674
    • стр. 675
    • стр. 676
    • Материал за една статистика на българските училища.
    • стр. 678
    • стр. 679
    • Вегетарианците и тяхното учение.
    • стр. 681
    • стр. 682
    • стр. 683
    • Писменост.
    • стр. 685
    • Разни.
    • стр. 687
    • стр. 688
    • Финеско. Трагедия в пет действия от Фр. Шилер.
     • стр. [2]
     • стр. [3]
     • стр. 4
     • стр. [5]
     • стр. 6
     • стр. 7
     • стр. 8
     • стр. 9
     • стр. 10
     • стр. 11
     • стр. 12
     • стр. 13
     • стр. 14
     • стр. 15
     • стр. 16
     • стр. 17
     • стр. 18
     • стр. 19
     • стр. 20
     • стр. 21
     • стр. 22
     • стр. 23
     • стр. 24
     • стр. 25
     • стр. 26
     • стр. 27
     • стр. 28
     • стр. 29
     • стр. 30
     • стр. 31
     • стр. 32