Abstract:
Портрет на български учител.
 
Creator:
фотоателие ’’Ф. Лич’’
 
Created:
1905
 
Spatial:
Браила, Румъния
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Стойчо Млечевски
 
Identifier:
F13958391590216
 
Subject:
портрет; ателие; учител; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplesocialgroups