Abstract:
Борис Руменов (1884-1944) е български писател хуморист, актьор, издател на в-к ”Барабан” (1909-1921). Инициатор, създател и актьор в Полеви военен театър (1912-1918). Деен член на Софийско птицевъдно дружество ”Птица”. Автор на пиесата ”Весела България”, играна на театралните сцени в цяла Балгария. Убит без съд и присъда през 1944 г. Представление на Полевия театър, 1914 г.
 
Created:
1914 г.
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Фотоалбум на Борис Руменов (Борю Зевзека)
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13673053950909
 
IsFormatOf:
Сн. 2261/94
 
Subject:
писател; актьор; Балкански войни; професионално обединение; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld