Current View
Citation link:
 
Title:
Годишник на Софийския университет. Ветеринарно-медицински факултет, т.10
 
Other Titles:
Annuaire de L'Universite de Sofia. Faculte Medicin-Veteinair, t.10
 
Date of Issue:
1934
 
Publisher:
Придворна печатница
 
Type:
Other
 
Language:
bul
 
Description:
Петков, Асен. Върху устройството на дъвкателната мускулатура и силата на дъвкателния и ставен натиск при коня, говедото, свинята и кучето, 1-70; Москов, М. Изследвания върху вариациите на гръдните прешлени у коня, 71-108; Диков, Гр. Заболяване след консумация на пресен хайвер от калкан, 109-118; Радев, Т. Съдържание и количество на каротиноидите в жълтъка на кокошето яйце, 119-134; Йорданов, М. Производство, преработване и консумация на месо в България, 135-139; Krause, Kurt. Alveolar-Echinokokkose der Rinderlunge, 195-219; Попов, П. Опити с изолирано сърце във връзка с разтворимостта на материите, 219-268; Минчев, Петър. Очни рефлекси, 269-294; Начев, Б. Преглед на материала от болни животни във Вътрешната клиника при Ветеринарно-медицински факултет, 295-354; Ангелов, Ст. Бруцелозит по домашните животни, връзката им с ундулантната треска у човека и мерки против екзотичния аборт на Bang у нас, 355-392; Радев, Т. Върху обмяната на желязото и образуването на хемоглобин при новородените и бозаещи домашни животни във връзка с Ictorus neonatorum, 393-440; Ненков, Г. Принос към етиологията и лекуването на Prolapsus vaginae при двукопитни домашни животни, 441-460; Иванов, Ст. Изследвания върху вродените ненормалности на ребрата и прешлените при домашните бозайници, 461-498; Златев, Хр. Принос към изучаване на биволското мляко, 496-534; Радев, Т. Белтъчното съдържание на кръвния серум у говедото, овцата и козата, 535-544; Павлов, Г. Страници из ветеринарната служба в България до Съединението, 545-571