Citation link:
Abstract:
Рада Цанева с дъщеря си Марийка.
 
Created:
1926
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Петър Майдачевски
 
Identifier:
F14370387450403
 
Subject:
портрет; AthPlus