Abstract:
Кръстина Николова Златоустова заедно с дъщерите си и близки.
 
Created:
1926
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670765
 
IsFormatOf:
ДА София, ЧП 1354, а.е. 5, л. 4
 
Subject:
учител; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople