Abstract:
Светослава Славейкова (1896-1959), дъщеря на Тихол Цанков и Пенка Славейкова. Литераторка, създателка на къща музей ”Петко и Пенчо Славейкови” в София. Светослава Славейкова в забавачницата с други деца.
 
Created:
1900
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Семеен албум на Рачо Славейков
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13781284180016
 
IsFormatOf:
Инв. № 177
 
Subject:
излет; път; учен; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople