Current View
Title:
Промяна в начина на живот и благополучие : Автореферат / Биляна Иванова Бъзовска ; Науч. ръководител Соня Карабельова.; Lifestyle change and well-being Bilyana Ivanova Bazovska
 
Creator:
Бъзовска, Биляна Иванова; Bazovska, Biljana Ivanova; Карабельова, Соня Методиева науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. 3.2. Психология (Психология на здравето) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Обща, експериментална и генетична психология" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Условия на материалния живот на обществото психологични проблеми.; Човек връзка с околната среда.
 
*** *** ***
 
001:
001144907
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Бъзовска, Биляна Иванова
 
245:
Промяна в начина на живот и благополучие :| Автореферат /| Биляна Иванова Бъзовска ; Науч. ръководител Соня Карабельова.
 
246:
Lifestyle change and well-being| Bilyana Ivanova Bazovska
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.035 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
45 с. :| с цв. табл., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. 3.2. Психология (Психология на здравето)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Обща, експериментална и генетична психология"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Условия на материалния живот на обществото| психологични проблеми.| Човек| връзка с околната среда.
 
700:
Bazovska, Biljana Ivanova| Карабельова, Соня Методиева| науч. ръководител