Current View
Citation link:
Authors:
Анева, Събина
 
Title:
Програмите с отворен код - успешно решение на наболели проблеми (въз основа на опита на ФНАБИС)
 
Date of Issue:
2018
 
Is Part of:
Европейски хоризонти. Библиотеките между буквите и бинарния код: Сборник доклади от национална научна конференция, 8 - 9 октомври 2018 г.
 
Publisher:
Регионална библиотека „Партений Павлович" Силистра
 
Identifiers:
9786197400366 [issn]
 
Type:
Article
 
Language:
bul
 
Sponsors:
Фондация "Глобални библиотеки - България"