Abstract:
Трудоваци строят пътя за Бойково, Ситово и Лилково.
 
Creator:
Матеев, Теодор – Пловдив
 
Created:
1928-1929
 
Spatial:
област Пловдив, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13819327492367
 
IsFormatOf:
ДА Пловдив; ф. 1208; оп. 1; а.е. 59; л. 1-2.
 
Subject:
работно място; ръчен труд; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOplacesplovdiv