Citation link:
Abstract:
Изглед от гр. Враца с църквата.
 
Created:
1911
 
Spatial:
Враца, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13905565600176
 
IsFormatOf:
№ 23465/28
 
Subject:
градски пейзаж; църква; планина; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOplacesvratsa