Citation link:
 • От динамичен профил към холограмен модел на интересите : Детско-юношеска възраст / Яна Рашева-Мерджанова.
  • Предна корица
   • Предзаглавна страница
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
   • [стр. 5]
  • Съдържание
  • Увод-обяснение
   • стр. 10
   • стр. 11
  • Интересите в личностната структура
   • Контекст на разбиране
    • стр. 14
    • стр. 15
    • стр. 16
    • стр. 17
    • стр. 18
    • стр. 19
    • стр. 20
    • стр. 21
    • стр. 22
    • стр. 23
   • Преход към педагого-психологическа подкрепа в детско-юношеска възраст
    • стр. 25
    • стр. 26
    • стр. 27
    • стр. 28
  • Минало време на интересите — пределът на началото за откриване и насочване
   • Контекст на разбиране
    • стр. 30
    • стр. 31
    • стр. 32
    • стр. 33
   • Контекст на осъществяване
    • стр. 35
    • стр. 36
    • стр. 37
    • стр. 38
  • Сегашно време на интересите - в училищното и „свободно“ време на младите хора
   • Контекст на разбиране
    • стр. 40
    • стр. 41
   • Контекст на осъществяване
    • Познавателно-учебни интереси
     • стр. 43
     • стр. 44
     • стр. 45
     • стр. 46
     • стр. 47
    • Формиране на професионални интереси чрез обучението по учебни предмети
     • Информацията - ключ и тук
      • стр. 49
      • стр. 50
      • стр. 51
     • Към личен профил на интересите
      • стр. 53
      • стр. 54
      • стр. 55
      • стр. 56
      • стр. 57
      • стр. 58
      • стр. 59
      • стр. 60
      • стр. 61
      • стр. 62
      • стр. 63
      • стр. 64
      • стр. 65
      • стр. 66
      • стр. 67
      • стр. 68
      • стр. 69
      • стр. 70
      • стр. 71
     • Динамика на интересите - към динамичен холограмен модел
      • стр. 73
      • стр. 74
      • стр. 75
      • стр. 76
    • Личностни психологически динамични профили
     • стр. 78
     • стр. 79
     • стр. 80
     • стр. 81
     • стр. 82
     • стр. 83
     • стр. 84
     • стр. 85
     • стр. 86
     • стр. 87
     • стр. 88
     • стр. 89
     • стр. 90
     • стр. 91
     • стр. 92
     • стр. 93
     • стр. 94
     • стр. 95
     • стр. 96
    • Педагого-психологическа и социалнопедагогическа работа със значимите други
     • стр. 98
     • стр. 99
     • стр. 100
     • стр. 101
     • стр. 102
     • стр. 103
     • стр. 104
     • стр. 105
  • Бъдеще време на интересите - хармонизиране в/чрез динамиката на Аз-решенията
   • Контекст на разбиране
    • стр. 107
    • стр. 108
    • стр. 109
    • стр. 110
    • стр. 111
    • стр. 112
   • Контекст на осъществяване - проектиране
    • Очаквания на личността
     • стр. 114
     • стр. 115
     • стр. 116
     • стр. 117
    • Оценка на риска
    • Моментът на жизнени/професионални Аз-решения - лично проектиране
     • стр. 120
     • стр. 121
     • стр. 122
     • стр. 123
     • стр. 124
     • стр. 125
     • стр. 126
     • стр. 127
     • стр. 128
     • стр. 129
     • стр. 130
     • стр. 131
     • стр. 133
     • [стр. 135]
  • Задна корица