Citation link:
 • Прометей :Списание за класическа литература /Д-во на приятелите на класическата култура
  • Год. VIII
   • Кн. I
    • Съдържание
    • Цар Борис III (1918 - 1943 г.)
    • Михаил Ростовцев. Общественият и стопански живот в Мизия, Тракия и Македония през римско време.
     • стр. 3
     • стр. 4
     • стр. 5
     • стр. 6
    • Страшимир Лишев. Навикът към труд и неговите прояви в древния Рим.
     • стр. 8
     • стр. 9
    • Златка Ракева-Морфова. Ролята на музиката в живота на древните елини и нейното значение.
     • стр. 11
     • стр. 12
     • стр. 13
     • стр. 14
     • стр. 15
     • стр. 16
    • Carolus Agostini. Bulgaria (стихотворение)
     • стр. 18
    • Страшимир Лишев. Произход и култура на етруските.
     • стр. 20
     • стр. 21
    • Борис Геров. Из Историята на класическото образование в България - преводи на латински автори от Освобождението да сега.
     • стр. 23
     • стр. 24
    • Гръцки и латински извори за историята на нашите земи. Черно море у Полибия. Прев. Христо М. Данов
     • стр. 26
     • стр. 27
     • стр. 28
     • стр. 29
    • Varia
    • Книгопис
    • Съобщение до абонатите.
     • стр. [33]
    • Задна корица
   • Кн.II
    • Начална страница
    • Георги Михайлов. Митическият образ на Орфей.
     • стр. 34
     • стр. 35
    • Владимир Георгиев. Етруските и техният език.
     • стр. 37
     • стр. 38
     • стр. 39
     • стр. 40
     • стр. 41
    • Страшимир Лишев. Географски пътешествия в древността.
     • стр. 43
     • стр. 44
    • Платон. Епиграми. Прев. Крум Димитров
     • стр. 46
     • стр. 47
     • стр. 48
    • Александър Милев. Спортът в древността. (следва)
     • стр. 50
     • стр. 51
     • стр. 52
     • стр. 53
    • Гръцки и латински извори за историята на нашите земи. Прев. Хр. М. Данов
     • стр. 55
     • стр. 56
     • стр. 57
     • стр. 58
     • стр. 59
    • Сведения на Апиан за Тракия и историята ѝ. Прев. Г. Михайлов
     • стр. 61
     • стр. 62
    • Varia
     • стр. 64
     • стр. [65]
    • Задна корица