Citation link:
  • Песни и стихотворения /От Ст. Стамболов ; Издава редакцията на в. Свобода.
    • Заглавна страница