Abstract:
Христина Морфова след благотворителен концерт за празника на розите в Казанлък.
 
Created:
1916-1931
 
Spatial:
Казанлък, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740671006
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 448К, оп. 1, а.е. 164.
 
Subject:
музикант; концерт; тържество; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld