Citation link:
  • Възражение от изпълнителите на завещанието на Евлогий Георгиев против доклада на Ефорията внесен в Народното събрание на 23 януарий 1915 г.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев