Current View
Citation link:
Title:
Получаване и стабилизиране на емулсии с модифицирани природни емулгатори : Автореферат / Дилек Фахретин Газолу-Русанова ; Науч. ръководители Славка Чолакова, Николай Денков ; Рец. Елена Милева, Христо Христов.; Preparation and stabilization of emulsions with modified natural emulsifiers Dilek Fahretin Gazolu-Rusanova
 
Creator:
Газолу-Русанова, Дилек Фахретин; Gazolu-Rusanova, Dilek Fahretin; Чолакова, Славка Стоянова науч. ръководител; Денков, Николай Денков науч. ръководител; Милева, Елена Димитрова рец.; Христов, Христо Иванов рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление 4.2. Хим. науки (Физикохимия - макрокинетика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. по Инженерна химия и фармацевтично инженерство 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Емулсии.
 
*** *** ***
 
001:
001182201
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Газолу-Русанова, Дилек Фахретин
 
245:
Получаване и стабилизиране на емулсии с модифицирани природни емулгатори :| Автореферат /| Дилек Фахретин Газолу-Русанова ; Науч. ръководители Славка Чолакова, Николай Денков ; Рец. Елена Милева, Христо Христов.
 
246:
Preparation and stabilization of emulsions with modified natural emulsifiers| Dilek Fahretin Gazolu-Rusanova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.323 MB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
37 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление 4.2. Хим. науки (Физикохимия - макрокинетика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. по Инженерна химия и фармацевтично инженерство| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Емулсии.
 
700:
Gazolu-Rusanova, Dilek Fahretin| Чолакова, Славка Стоянова| науч. ръководител| Денков, Николай Денков| науч. ръководител| Милева, Елена Димитрова| рец.| Христов, Христо Иванов| рец.