Citation link:
Abstract:
Приятел на Драган Стоянов, субалтер-офицер на І дружина в Опълчението.
 
Created:
20.04.1881
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670773
 
IsFormatOf:
ДА София, ф. 1360К, оп. 1, а.е. 63.
 
Subject:
освободително движение; 1880; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople