Citation link:
 • Многострадална Геновева или Жалостно позорище на петь дѣйствія / Напечата ся съ иждивеніе-то на Петра Стоянова Тьрновчянина. Въ Букурещъ. Въ Книгопечятнѭ-тѫ Стефана Расидеска. 1865
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
  • Лица-та кои-то Дѣйствуватъ
   • [с. 2]
  • Пьрво дѣйствіе
   • Позорище І
   • Позорище ІІ
    • [с. 3]
    • [с.] 4
   • Позорище ІІІ
    • [с.] 5
   • Позорище ІV
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
   • Позорище V
    • [с.] 11
    • [с.] 12
  • Второ дѣйствіе
   • Позорище І
    • [с.] 13
    • [с.] 14
   • Позорище ІІ
    • [с.] 15
    • [с.] 16
   • Позорище ІІІ
    • [с.] 17
   • Позорище ІV
    • [с.] 18
    • [с.] 19
   • Позорище V
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
  • Трето дѣйствіе
   • Позорище І
    • [с. 23]
   • Позорище ІІ
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
   • Позорище ІІІ
   • Позорище ІV
    • [с.] 27
    • [с.] 28
   • Позорище V
    • [с.] 29
   • Позорище VІ
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
   • Позорище VІІ
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с.] 36
    • [с.] 37
    • [с.] 38
    • [с.] 39
  • Четвьрто дѣйствіе
   • Позорище І
    • [с.] 40
   • Позорище ІІ
    • [с.] 41
   • Позорище ІІІ
    • [с.] 42
    • [с.] 43
   • Позорище ІV
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • [с.] 46
    • [с.] 47
   • Позорище V
    • [с.] 48
   • Позорище VІ
    • [с.] 49
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с.] 52
    • [с.] 53
   • Позорище VІІ
    • [с.] 54
   • Позорище VІІІ
    • [с.] 55
   • Позорище ІХ
    • [с.] 56
   • Позорище Х
    • [с.] 57
    • [с.] 58
   • Позорище ХІ
    • [с.] 59
  • Пето дѣйствіе
   • Позорище І
    • [с.] 60
    • [с.] 61
   • Позорище ІІ
    • [с.] 62
    • [с.] 63
    • [с.] 64
    • [с.] 65
    • [с.] 66
   • Позорище ІІІ
    • [с.] 67
   • Позорище ІV
   • Позорище V
    • [с.] 68
    • [с.] 69
    • [с.] 70
   • Позорище VІ
    • [с.] 71
    • [с.] 72
    • [с.] 73
    • [с.] 74
   • Позорище VІІ
    • [с.] 75
    • [с.] 76
   • Позорище VІІІ
    • [с.] 77
    • [с.] 78
    • [с.] 79
    • [с.] 80
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]