Current View
Citation link:
Title:
Нанотехнологии за лекарствено доставяне : Получаване и охарактеризиране на полимерни наночастици за биомедицински приложения : Автореферат / Георги Георгиев Йорданов.; Nanotechnology in drug delivery Preparation and characterization of polymer nanoparticles for biomedical applications Georgi Georgiev Yordanov
 
Creator:
Йорданов, Георги Георгиев; Jordanov, Georgi Georgiev
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на науч. степен "доктор на науките", Проф. направление 4.2 "Хим. науки" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация 2017; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Нанотехнология приложение във фармацията.; Фармацевтична химия.
 
*** *** ***
 
001:
001140298
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Йорданов, Георги Георгиев
 
245:
Нанотехнологии за лекарствено доставяне :| Получаване и охарактеризиране на полимерни наночастици за биомедицински приложения : Автореферат /| Георги Георгиев Йорданов.
 
246:
Nanotechnology in drug delivery| Preparation and characterization of polymer nanoparticles for biomedical applications| Georgi Georgiev Yordanov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 3.281 MB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
72 с. :| с табл., ил., диагр. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на науч. степен "доктор на науките", Проф. направление 4.2 "Хим. науки"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация| 2017
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Нанотехнология| приложение| във фармацията.| Фармацевтична химия.
 
700:
Jordanov, Georgi Georgiev